• Du har valt: Sörmland
Pediatrik

Ögon - översikt

Innehåll om olika slags ögonbesvär och ögonsjukdomar, till exempel svullna och kladdiga ögon, avvikande pupiller, neonatal konjunktivit, nystagmus och skelning.

Innehåll

Visa innehåll som:
Avvikande pupiller

Hur man undersöker barnets pupiller, vad som kan avvika och vart man remitterar ett barn med avvikande pupiller.

Neonatal konjunktivit

Neonatal konjunktivit kan leda till bestående skador på barnets ögon och är därför viktigt att upptäcka i tid. Här beskrivs symtom, undersökning och handläggning.

Nystagmus - ögondarr

Nystagmus brukar uppträda under de första levnadsmånaderna. Det är alltid patologiskt och orsaken bakom måste utredas.

Skelning

Om orsaker till skelning, vad skelning kan få för konsekvenser, hur skelning behandlas samt när barnet ska till läkare.

Tårkanalsstenos

Barn med stenos i tårkanalen har ett stopp i avflödet för tårarna. Det är ett relativt vanligt tillstånd. Vid undersökningen är det viktigt att utesluta konjunktivit.

Ögonbesvär hos barn

Olika slags ögonbesvär hos barn: skräp i ögat, slag mot ögat, variga, kladdiga och röda ögon, trånga tårkanaler, vagel, blödning i ögonvitan, svullna ögonlock. Hur man undersöker, behandlar och vad som behöver remitteras.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:

Vad man letar efter vid syn- och ögonundersökning på BVC

Ögon och syn ska undersökas vid flera besök på BVC. Det här är en övergripande text om barnets ögon och syn och vad som ska vara i fokus vid undersökning i olika åldrar.

Ögon- och synundersökning av barn 0-1 månader

Hur man undersöker det nyfödda barnet, vad man ska titta efter samt vilka barn som behöver remitteras.

Ögon- och synundersökning av barn 2-5 månader

Varför man undersöker barnets ögon, hur undersökningen går till och vad som behöver remitteras till ögonläkare.

Ögon- och synundersökning av barn 6 månader till 3 år

Varför man undersöker barnets ögon, hur undersökningen går till och vad som behöver remitteras till ögonläkare.

Ögon- och synprövning - 4 år

Det är viktigt är att synskärpeprövningen sker nära 4-årsdagen. Läs om HVOT- och LEA-tavla och när man ska remittera till ögonläkare eller ortoptist.

Till toppen av sidan