• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon - översikt

Avvikande pupiller

Hur man undersöker barnets pupiller, vad som kan avvika och vart man remitterar ett barn med avvikande pupiller.

Syfte med undersökningen

Pupillerna hos barn kan avvika från det normala vad gäller form, storlek och färg. Orsaken till avvikelsen behöver utredas.

Undersökningsteknik

Titta noga på pupillernas färg, form och hur de ändrar storlek i stark eller svag belysning. Använd även oftalmoskop och titta på den röda reflexen.

Undersök även om barnet kan röra sina ögon på ett normalt sätt, och om ögonlocken ser normala ut eller om något ögonlock är mer nedhängande. Flera sjukdomar som ger olikstora pupiller kan också påverka ögonrörlighet eller ge ett nedhängande ögonlock.

Det normala utseendet

Pupillerna är normalt runda, lika stora på båda ögon i både ljus och mörker samt ter sig svarta i vanlig belysning.

Vid undersökning med oftalmoskop ser man den rödoranga näthinnan vilket ger upphov till den röda reflexen i pupillen. Undersökning med oftalmoskop för att titta på den röda reflexen ingår som del av undersökningen av barn på BB och de första BVC-besöken.

Avvikande fynd

Många orsaker till avvikelser finns. Nedan följer exempel på orsaker:

 • Onormal form
  - Pupillen kan vara missbildad från födseln, exempelvis kolobom som ger en oval form så kallad nyckelhålspupill.
   - Inflammation inne i ögat kan göra pupillen fastnar mot linsen och göra att pupillen ser ut exempelvis som ett klöverblad.
 • Olikstora pupiller
  - Olika storlek på höger och vänster pupill kan vara tecken på neurologisk sjukdom med påverkan av de nerver som styr pupillstorleken (sympatiska och parasympatiska nervsystemen).
  - Fysiologisk anisokori.
 • Onormal färg
  - Pupillen kan vara vit/grå vilket kan bero på till exempel grå starr eller tumör.
  - Pupillreflexen kan vara svart istället för röd vilket kan bero på till exempel grå starr.

Handläggning - Remittering

Avvikande pupillutseende remitteras till ögonklinik utan dröjsmål.
Ring eventuellt ögonläkare och diskutera hur snabbt barnet behöver ses av ögonläkare.

 

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan