• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon - översikt

Nystagmus - ögondarr

Nystagmus brukar uppträda under de första levnadsmånaderna. Det är alltid patologiskt och orsaken bakom måste utredas.

Syfte med undersökningen

Nystagmus, även kallat ögondarr, är alltid patologiskt och bakomliggande orsak ska utredas.

Nystagmus är ett tillstånd där ögonen gör snabba, upprepade, okontrollerade rörelser. Dessa ögonrörelser är ofta horisontala, men kan vara i vilken riktning som helst.

Medfödd nystagmus brukar uppträda under de första levnadsmånaderna och kan vara idiopatisk, men också bero på många olika bakomliggande sjukdomar eller missbildningar i hjärna eller ögon.

Exempel på orsaker:

  • Missbildning/sjukdom i ögats främre del, till exempel bilateral medfödd grå starr.
  • Missbildning eller tumör i hjärna.
  • Missbildning av synnerv.
  • Ärftlig näthinnesjukdom.      
  • Albinism

Undersökningsteknik

Titta noggrant hur ögonen rör sig om barnet fixerar och följer med blicken exempelvis en leksak.

Det är viktigt att fråga föräldrarna om neurologiska symtom och om hur barnet ser.

Vid undersökning på BVC ska särskild vikt läggas på barnets psykomotoriska utveckling och på att göra en neurologisk bedömning.

Man bör också göra en noggrann undersökning av ögon och syn.

Ögon och synundersökning av barn 0-1 månader

Ögon och synundersökning av barn 2- 5 månader

Handläggning - Remittering

Remiss till ögonläkare.
Vid alarmerande neurologisa symtom/fynd till läkare först.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan