• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbokens redaktionsråd

Redaktionsrådet är ett tvärprofessionellt råd med representanter från central barnhälsovård. Redaktionsrådets primära uppgift är att stödja redaktionen i innehållsproduktionen och vara en garant för att innehållet följer nationell konsensus.

Redaktionsrådets uppdrag

Det här är redaktionsrådets uppdrag:

 • Redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av innehållet.
 • Redaktionsrådet förmedlar synpunkter, önskemål och behov från användare angående innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Redaktionsrådet föreslår manusförfattare och faktagranskare vid behov. 
 • Uppstår oenighet mellan författare och granskare i textarbetet fungerar redaktionsrådet som en tredje part. 
 • Redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.

Redaktionsrådets utformning

Rikshandbokens redaktionsråd består av yrkesverksamma specialister med olika kompetens från barnhälsovården.  Målet är att alla regioner ska bidra med medlemmar till redaktionsrådet och medlemskapet är därför roterande och tidsbegränsat.

I redaktionsrådet finns representanter från centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet) samt från nationell arbetsgrupp för barnhälsovård (NAG-BHV). Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom kan också finnas.

Medlemmar i redaktionsrådet

 

Medlemmar i redaktionsrådet är:

 • Ann Jansson, ordförande, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Jessica Roos, barnsjuksköterska, vårdutvecklare, region Västmanland.
  Representant för nationell arbetsgrupp barnhälsovård.
 • Lina Lilja, barnhälsovårdsöverläkare, Västra Götalandsregionen
 • Marie Alm, distriktssköterska, samordnare för barnhälsovården i region Norrbotten
 • Åsa Forsberg, barnhälsovårdsöverläkare, region Dalarna
 • Tatiana Kjellsson, bhv-psykolog, region Västmanland.
  Representant för CBHV-rådet.

Adjungerande i redaktionsrådet är:

 • Jessica Miregård, dietist, region Södermanland
 • Laleh Nayeb, logoped, region Uppsala

Till toppen av sidan