• Du har valt: Sörmland
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandbokens redaktionsråd

Redaktionsrådet är ett tvärprofessionellt råd med representanter från barnhälsovården. Redaktionsrådets primära uppgift är att stödja redaktionen samt vara en garant för innehållets kvalitet. Rådet hjälper till att hitta manusförfattare och faktagranskare, de omvärldsbevakar samt sprider kunskap om Rikshandboken.

Redaktionsrådets uppdrag

Det här är redaktionsrådets uppdrag:

 • Redaktionsrådet stödjer redaktionen i produktion och revidering av innehållet.
 • Redaktionsrådet kan förmedla synpunkter, önskemål och behov från användare angående innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Redaktionsrådet ska hjälpa redaktionen med manusförfattare och faktagranskare vid behov. 
 • Redaktionsrådet fungerar som ambassadörer för tjänsten.
 • Redaktionsrådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Redaktionsrådets utformning

Rikshandbokens redaktionsråd består av yrkesverksamma specialister med olika kompetens från barnhälsovården. Nationell spridning av medlemmar eftersträvas. Målet är att alla regioner ska få bidra med medlemmar till redaktionsrådet. Uppdraget är tidsbegränsat.

I redaktionsrådet bör representation från centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd (CBHV-rådet) samt från nationell arbetsgrupp för barnhälsovård (NAG-BHV) finnas.
Adjungerande professioner verksamma inom barnhälsovård, exempelvis dietist, logoped, fysioterapeut eller socionom kan också finnas.

Följande kompetenser finns i redaktionsrådet:

 • barnsjuksköterska eller distriktssjuksköterska
 • barnläkare eller distriktsläkare
 • psykolog
 • logoped 
 • dietist.

Medlemmar i redaktionsrådet

 

Medlemmar i redaktionsrådet är:

 • Ann Jansson, ordförande, distriktssköterska, verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Jessica Roos, vårdutvecklare, region Västmanland.
  Representant för nationell arbetsgrupp barnhälsovård.
 • Lina Lilja, barnhälsovårdsöverläkare, Västra Götalandsregionen
 • Marie Alm, länssamordnare barnhälsovård, Norrbotten
 • Åsa Forsberg, barnhälsovårdsöverläkare, region Dalarna
 • Tatiana Kjellsson, psykolog, region Västmanland.
  Representant för CBHV-rådet.

Adjungerande i redaktionsrådet är:

 • Jessica Miregård, dietist, region Södermanland
 • Laleh Nayeb, logoped, region Uppsala

Till toppen av sidan