• Du har valt: Sörmland
Tillväxt & utveckling

Motorisk utveckling - översikt

Innehåll om barns motoriska förmågor 0-5 år. Beskrivningar av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande. Hur man kan undersöka den motoriska förmågan och upptäcka utvecklingsavvikelser.

Innehåll

Visa innehåll som:
Vad är motorik?

Den motoriska förmågans betydelse för barnets motoriska och kognitiva utveckling, samt betydelsen av att tidigt upptäcka motoriska svårigheter och tips om vidare läsning.

Undersöka motorisk förmåga hos barn

Rekommendationer för undersökning av barns motoriska förmåga. Förslag på testmaterial och förutsättningar som gynnar undersökningen.

Motoriska svårigheter och funktionsnedsättningar

Vilka motoriska svårigheter som kan vara tecken på funktionsnedsättning och när man ska remittera vidare till fysioterapeut.

Avvikande motoriskt utförande 18 månader - 5,5 år

Modell för hur du hittar mer diskreta motoriska problem i åldern 18 månader till 5,5 år. För att identifiera dessa bör du även observera barnets koordination och koncentrationsförmåga.

Motorisk förmåga hos för tidigt födda barn

Hur du gör en rättvis bedömning av prematura barns motoriska förmåga och när du ska remittera till fysioterapeut.

Motorisk utveckling 4 veckor

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 4 veckors ålder.

Motorisk utveckling 6-8 veckor

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 6-8 veckors ålder.

Motorisk utveckling 3-5 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 3-5 månaders ålder.

Motorisk utveckling 6 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 6 månaders ålder.

Motorisk utveckling 8 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling för barn från 8 månaders ålder.

Motorisk utveckling 10 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 10 månaders ålder.

Motorisk utveckling 12 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling för barn från 12 månaders ålder.

Motorisk utveckling 18 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling för barn från 18 månaders ålder.

Motorisk utveckling 2,5-3 år

Beskrivning av typisk motorisk utveckling för barn omkring 3 års ålder.

Motorisk utveckling 4 år

Beskrivning av typisk motorisk utveckling för barn omkring 4 års ålder.

Motorisk utveckling 5 år

Beskrivning av typisk motorisk utveckling för barn från 5 års ålder.

Mer på Rikshandboken

Psykomotorisk utveckling - översikt

Innehåll om barns psykomotoriska utveckling vid åldrarna för hälsobesöken.

Kommunikativ utveckling - översikt

Innehåll om barns kommunikation, språk och tal och hur man kan arbeta preventivt för att främja den kommunikativa utvecklingen för alla barn.

Utvecklingsuppföljning

Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar.

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Ett av BHV:s mål är att upptäcka olika utvecklingsavvikelser för att kunna ge stöd till barnet med familj. Föräldrars oro ska alltid tas på allvar och ändamålsenliga insatser bör initieras så långt det är möjligt.

Till toppen av sidan