• Du har valt: Uppsala län
Bröstmjölksersättning - översikt

Bröstmjölksersättning till barn med mjölkproteinallergi

Barn med allergi mot mjölkprotein behöver specialanpassade bröstmjölksersättningar, så kallade hydrolyserade bröstmjölksersättningar eller aminobaserade bröstmjölksersättningar.

Vid etablerad allergi

De flesta bröstmjölksersättningar (BME), vällingar och grötar innehåller mjölkprotein. Barn med allergi mot mjölkprotein behöver därför specialanpassade produkter. För barn med etablerad mjölkproteinallergi finns höggradigt hydrolyserade BME att tillgå. I dessa produkter har mjölkproteinerna hydrolyserats, det vill säga sönderdelats. Det finns även aminosyrabaserade BME. De hydolyserade BME är oftast förstahandsvalet, medan de aminosyrabaserade BME används vid mer komplicerade och/eller multipla allergier. Aminosyrabaserad ersättning bör endast förskrivas i undantagsfall inom barnhälsovården och då i samråd med barnmedicinsk specialist.

Det finns i dag flera olika produkter att välja mellan.  Se produktöversikt här. 
Har ni tillgång till dietist kan ni även kontakta dem för frågor kring sortimentet. Dietister är vanligtvis bra uppdaterade på de olika produkterna på marknaden. Många regioner har även riktlinjer över rekommenderade produkter och förstahandsval vid förskrivning.

Produkterna förskrivs med subvention av läkare med barnkompetens eller dietist med förskrivningsrätt. Vid förskrivning betalar föräldrarna en egenavgift (för närvarande 120 kronor), för 1-3 månaders förbrukning.
Ofta får föräldrarna köpa de första burkarna hydrolysat själva för att testa om barnet reagerar positivt på eliminationen av mjölkprotein och/eller i väntan på förskrivning. 
I vissa regioner köper Barnhälsovården själv in hydrolysat för att enkelt kunna dela ut de första burkarna gratis under eliminationsfasen och/eller i väntan på förskrivning.
Observera att gratis produktprover som distribuerats från nutritionsföretag inte får delas ut till familjer i enlighet med WHO-koden.

Observera
På marknaden finns även bröstmjölksersättningar vars proteiner enbart är delvis hydrolyserade (1). Dessa produkter är inte lämpliga för barn med etablerad mjölkproteinallergi. Vid misstanke om mjölkproteinallergi rekommenderas inte heller försök med delvis hydrolyserade BME. Vid osäkerhet, ta kontakt med barndietist eller barnläkare.

Läs mer i Rikshandboken Näringsinnehåll i bröstmjölksersättning och tillskottsnäring

Vid allergisk ärftlighet

I allergiförebyggande syfte anger Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi att vanlig bröstmjölksersättning bör användas i de allra flesta fall till de barn som inte ammas (1). Barn med mycket hög ärftlighet för svår allergi och som inte ammas, kan möjligen få minskad förekomst av eksem om de får specialersättning. Det kan i vissa fall prövas efter inrådan från barnläkare.

Till toppen av sidan