• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Strategier och rekommendationer för amning

  1. WHO. Global strategy for infant and young child feeding. WHO;
  2. WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby Friendly hospital initiative. 2018
  3. WHO. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. 1981.
  4. WHO. Innocentideklarationen. 1990.
  5. WHO. Baby Friendly Hospital Initiative. 1991.
  6. World health organization. Ten steps to successful breastfeeding. [Internet]. World Health Organization; 2020. Hämtad från: https://www.who.int/activities/promoting-baby-friendly-hospitals/ten-steps-to-successful-breastfeeding
  7. Livsmedelsverket. Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården. Livsmedelsverket; 2020.
  8. Nationell amningsstrategi 2022-2027 - Livsmedelsverket

Till toppen av sidan