• Du har valt: Uppsala län
Nytt i barnhälsovården

Förstå familjen

Ett verktyg för professionella som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Från region Västra Götaland.

Svårigheterna kan bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd, intellektuella funktionsnedsättningar, svag teoretisk begåvning eller förvärvade hjärnskador i samband med sjukdom eller olycksfall. Ibland är svårigheterna tillfälliga och uppstår på grund av exempelvis sömnbrist eller plötsliga svåra händelser i livet.

Verktyget innehåller kunskap, berättelser och frågor att fundera och resonera om. Framför allt är "Förstå familjen" fyllt med konkreta tips och förslag på hur man kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd.

Förstå familjen - Vårdgivarwebben i VGR

Till toppen av sidan