• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Adoption - översikt

Inskolning i förskolan av barn som adopterats

Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ofta ett stort steg. Det är viktigt att inskolningen blir trygg och att barnet får möjlighet att hitta trygghet i kontakten med en eller ett par pedagoger.

Det är fördelaktigt om föräldrar kan lösa att de är hemma med sitt barn under första året. Det tar tid för barnet att känna tillit till sin nya omgivning och att starta förskola för tidigt kan skapa mycket oro för barnet. Däremot kan föräldrar efter en tid hemma gärna besöka olika aktiviteter som till exempel en öppen förskola där barnet kan leka med andra barn men där föräldrar är med.

Mål med inskolning

Ett barn som blivit lämnat en eller flera gånger bär med sig minnen av separation och vågar kanske inte lita på att adoptivföräldrarna ska komma tillbaka när de försvinner ur sikte. Detta kan påverka barnets förmåga att känna tillit till andra vuxna. Även barn som är lite äldre kan behöva en särskilt trygg och god relation med en till två vuxna på förskolan för att känna sig trygga när föräldrarna gått (1, 2, 3).

Fram till förskolestart har barnet mest vistats i sin nya familj och byggt upp en tillit till sina närmaste. Förskollärare kan vara de första utanför familjen som regelbundet och längre stunder kommer att ta hand om barnet. Att lämna tryggheten i hemmet och börja förskolan är ofta ett stort steg. Målet med inskolningen är att barnet och förskollärarna ska skapa en så god kontakt att pedagogerna blir en bra ersättare när föräldrarna inte längre är med på förskolan. Allt för att barnet ska våga känna tillit och trygghet i sin nya omgivning (3).

Inskolningen bör anpassas till hur barnet reagerar på förändringen och kan ta lång tid. Det är viktigt att inte ha bråttom. Det bör vara en och samma förskollärare som tar hand om barnets inskolning och det bästa är att denna person även senare finns nära barnet. Ett hembesök av förskolläraren kan vara ett bra första steg i inskolningen där barnet får sin första kontakt på hemmaplan. Det optimala är om det är en liten grupp på förskolan då det blir färre vuxna och barn att vänja sig vid (1,2,3).

Förberedelse och stöd

Det är inte säkert att förskolepersonalen har kunskap om och erfarenhet av att skola in adopterade barn. Det kan vara bra att föräldrarna förbereder personalen på förskolan genom att berätta om sitt barn och vad man tror är bra för just hen. Det är bra om både föräldrar och förskolepersonal läser igenom det lilla häftet från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, Ska jag vara här? Om adopterade barn i förskolan (4).

Hur mycket föräldrar vill berätta om sitt barns bakgrund och historia är individuellt. Vissa saker kan vara bra att berätta för personalen så de kan förstå varför barnet reagerar kraftigt i vissa situationer och hur personalen då ska agera. Känner föräldrarna att de behöver stöd i att prata med förskolepersonal angående sitt barn så kan BHV-sjuksköterska och BHV-psykolog eller förskolepsykolog stötta och hjälpa till.

Till toppen av sidan