• Du har valt: Uppsala län
Barnsäkerhet - översikt

Att främja cykelsäkerhet

Om att skjutsa barn på cykel, barn som cyklar, hjälmar för cykling och andra aktiviteter.

Skillnader mellan olika sätt att skjutsa barn på cykel

Det finns ingen forskning som stöder att det ena sättet att skjutsa barnet på cykeln skulle vara bättre eller säkrare framför något annat sätt, men en del skillnader kan vara bra att tänka på i valet mellan cykelsits, lådcykel eller cykelkärra.

På vägar med mycket trafik är en cykelsits eller lådcykel att föredra, eftersom kärran inte syns lika bra. Att kärran är närmare vägbanan gör också att barnet är mer utsatt för motortrafikens avgaser. Å andra sidan; I en kärra är barnet mer skyddat än på en cykelsits och faller kortare väg till marken vid en olycka. En cykelsits fungerar bra på smala cykelbanor där kärror och lådor tar större plats, men cykelsitsen är ostadigare och svårare att stiga på och av än kärror och lådor. Om många stopp ska göras på vägen är låda eller kärra kanske i så fall att föredra. Ska fler än ett barn skjutsas är det bättre att välja en cykelkärra eller lådcykel framför flera monterade cykelsitsar på en cykel (1).

Cykelsits

Cykelsitsar är avsedda för barn som väger antingen upp till 15 eller 22 kilo. De modeller som monteras på sadelstolpen eller pakethållaren anses vara säkrast då de har högt ryggstöd. Cykelsitsen ska ha märkningen EN14344, som är ett bevis på att sitsen uppfyller gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Cykelsitsar försämras redan efter några år och att köpa begagnat kan därför vara vanskligt. Den vanligaste olyckan med barn i cykelsits är att cykeln välter när den står still. Det finns även risk att barnet får in foten i ekrarna under färden, men moderna cykelsitsar är utformade för att förhindra det. Barnet som sätts i cykelsits ska kunna sitta ordentligt vilket de flesta barn kan vid nio månaders ålder. Barnet ska ha småbarnshjälm på sig och vara fastspänt (2).

Cykelkärra

En cykelkärra kan vara bra om två barn ska åka. Cykelkärran ska vara märkt EN15918 för kärror som gäller för två barn med max vikt 22 kilo vardera. Det är viktigt att cykeln har rejäla bromsar, eftersom tung last leder till snabb hastighet i nedförsbackar. På grund av den extra tyngden tar det längre tid att starta och stanna med en cykelkärra. Cykelkärran syns sämre på håll i trafiken än cykeln men med en flagga på blir den lättare att upptäcka för andra trafikanter. Med en backspegel på styret går det att se barnen under färden. Barnen ska ha småbarnshjälmar på sig och vara fastspända (3).

Lådcykel

Med en lådcykel kan flera barn transporteras såvida det finns tillräckligt med fäste för bakåtvända babyskydd eller säten med bälten. Det finns modeller som är godkända för upp till sex barn. Eftersom lådan är framför styret kan föraren se och prata med barnen under färden. Lådcykeln är tung, särskilt när den är lastad, och en del väljer därför en variant som kan drivas med el. På grund av tyngden är start- och stoppsträckan längre än med vanlig cykel, och bromsarna slits mer. Om lådcykeln har två  hjul är det lag på att alla under 15 år som färdas på cykeln ska ha hjälm. Samma lagkrav på hjälm finns inte för trehjuliga lådcyklar, men rekommenderas eftersom hjälm kan förhindra skador och till och med rädda liv vid olyckor (4).

Barnet som själv cyklar

På trehjuling

En trehjuling kan ofta användas från det att barnet är 1,5 år. Välj en stabil trehjuling som inte välter lätt, och låt barnet använda småbarnshjälm vid cykling. Trappor och branta backar kan innebära faror eftersom det är svårt att bromsa trehjulingen, som endast ska användas i vuxens sällskap och inte i trafiken (5).

Cirka 400 barn per år behöver uppsöka akutsjukvård efter olyckor med trehjulingar (6).

På balanscykel

Förutom trehjulingar och sparkcyklar finns andra leksaker, till exempel bobbycars, skrindor, tramptraktorer och spring- eller balanscyklar, att åka på. Samtliga ska endast användas med en vuxen närvarande. På balanscykeln använder barnet sina fötter för att balansera på två hjul, ta fart och bromsa, vilket gör balanscykeln till ett bättre alternativ inför att lära sig att cykla på tvåhjuling än att använda stödhjul (7).

På tvåhjuling

Barnläkare och forskare menar att barnet först vid fem till sex års ålder är moget att cykla på en tvåhjuling själv. Cykeln ska ha rätt storlek, och inte vara större än barnet kan klara, inte något att växa i. För att barnet ska lära sig cykla på en vanlig cykel är det bäst att den vuxna ger stöd och springer bakom cykeln och håller i den.

Det bästa är att undvika stödhjul eftersom farten kan bli mycket hög med stödhjul och barnet riskerar allvarliga skador om olyckan är framme. Stödhjulen gör dessutom att barnet lär sig luta åt fel håll i svängar, vilket har betydelse när barnet ska cykla på två hjul. Det är också bra att först träna på att bromsa innan cykelträningen går vidare.

Inte förrän barnet är tolv år är barnet moget för att cykla i trafiken. Det är lag på att barn under femton år ska bära hjälm då de cyklar eller skjutsas på cykel (8).

Hjälmar för cykling och andra aktiviteter

Barn upp till treårsåldern har högre risk än någon annan åldersgrupp för att skada huvudet vid cykelolyckor så pass att det krävs sjukhusvård (9).

Säker småbarnshjälm med grönt spänne

Med en vanlig cykelhjälm riskerar små barn att fastna och bli hängande i hjälmen, eftersom barn ofta lämnar cykeln för att leka och klättra med hjälmen fortfarande kvar på huvudet. Rekommendationen är därför att barn upp till sju år ska ha småbarnshjälm med spänne som löser ut om barnet fastnar. Dessa hjälmar har grönt spänne (10).

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

Säkerhetsråd

Barn i cykelsits, Din säkerhet
Barn på trehjuling och cykel, Din säkerhet
Lära barn cykla, NTF
Cykelhjälmar, NTF

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan