• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
För tidigt födda barn - översikt

För tidigt födda barn och deras föräldrar på BVC

Det tar olika lång tid innan familjens vardag normaliserats, kanske kvarstår problem under många år, vilket innebär att de under dessa år är i behov av extra stöd och hjälp från hela BHV-teamet.

Barnet

För tidigt födda barns sjukhistoria varierar och de kan ha vistats kortare eller längre tid på neonatalavdelning. De flesta barn utvecklas normalt och kommer inte att skilja sig från andra barn om man väger in graden av mognad i stället för den kronologiska åldern.

Det är viktigt att familjer med för tidigt födda barn erbjuds barnhälsovård enligt det nationella barnhälsoprogrammet i samma utsträckning som andra. Risk finns annars att barnen missar viktiga moment såsom vaccinationer och utvecklingsuppföljningar. En del för tidigt födda barn har speciella sjukvårdskontakter, bland annat inom olika uppföljningsprogram.

Korrigering av det för tidigt födda barnets ålder

Det för tidigt födda barnets ålder ska under de första åren korrigeras och barnet bedömas utifrån det datum barnet var beräknat att födas (korrigerad ålder) när det gäller tillväxt- och utvecklingsuppföljning. Denna korrigering beror på hur tidigt barnet är fött, vissa barn korrigeras upp till fyra års ålder, andra behöver inte korrigeras alls.

En tumregel kan vara att:

  • Barn födda före 28 graviditetsveckor korrigeras upp till cirka 4 års ålder.
  • De födda efter 28 upp till cirka 32 graviditetsveckor korrigeras upp till 3 års ålder.

Vaccinering ska ske vid barnets faktiska ålder

Vaccinationer ska ske vid barnets faktiska ålder (kronologisk ålder). Detta är av stor vikt eftersom det för tidigt födda barnet är mer mottaglig för smitta.  

Läs om korrigering av ålder: Tillväxtkurvor och tillväxtreferenser

Föräldrar och syskon

Föräldrar och syskon till det för tidigt födda barnet har ofta under varierande lång tid varit utsatta för stress och levt i stor osäkerhet. Krisreaktioner hos både syskon och föräldrar är mycket vanliga. Många krisreaktioner hos familjen kommer efter vårdtiden. BHV behöver vara särskilt uppmärksamma och lyhörda för hur dessa föräldrar mår.

Depressiva symtom med till exempel höga EPDS-poäng är vanligt hos både mammor och pappor till för tidigt födda barn. Föräldrarna kan behöva hjälp och stöd av både BHV-personal och BHV-psykolog. Föräldrar vars barn vårdats på neonatalavdelning kan även få symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Dessa symtom kan till exempel bestå i en extrem trötthet som inte går att sova bort, huvudvärk, ont i magen och ångest.

Syskon kan reagera, både under tiden på neonatalavdelningen och efteråt, med exempelvis förändrat beteende och sömnsvårigheter. Detta kan ytterligare försvåra familjens situation och mående.

Det tar olika lång tid innan familjens vardag normaliserats, kanske kvarstår problem under många år, vilket innebär att de under dessa år är i behov av extra stöd och hjälp från hela BHV-teamet (13, 16).

Tänk på möjligheten att erbjuda

  • EPDS till den förälder som fött barnet, förslagsvis åtta veckor efter hemkomst
  • enskilt föräldrasamtal till icke födande förälder enligt BHV-programmet.

Relaterad information

Till toppen av sidan