• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom BHV

  1. Magnusson, M., Lindfors, A., Tell, J. Stora skillnader i svensk barnhälsovård. Läkartidningen. 2011-08-30;35:
  2. Inera AB. Rikshandboken i barnhälsovård. Stockholm: Inera AB; 2018.
  3. Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresällskapet. Teamarbete och förbättringskunskap - två kärnkompetenser för god och säker vår. 2013.
  4. Magnusson M., Blennow M., Hagelin E., Sundelin C. Barnhälsovård – att främja barns hälsa. Stockholm: Liber; (2009) 2016.
Till toppen av sidan