• Du har valt: Uppsala län
Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Ögon- och synundersökning av barn 0-1 månader

Hur man undersöker det nyfödda barnet, vad man ska titta efter samt vilka barn som behöver remitteras.

Syfte med undersökningen

Vid de första undersökningarna av ett nyfött barn är fokus att hitta medfödda sjukdomar och missbildningar i ögonen. Det är också angeläget att upptäcka infektioner som överförts från mamman vid förlossning.

Barnets syn utvecklas succesivt och vid ca 4-8 veckors ålder ska barnet kunna ge ögonkontakt och svarsleende. Från 1 månads ålder kan man börja bedöma barnets syn.

Före 2-3 månaders ålder har spädbarn svårt att ställa in ögonen rätt. En påtaglig skelning dessförinnan är ändå anmärkningsvärd och ska föranleda remiss till ögonklinik. Orsaken kan vara en tumör eller katarakt.

Vad ingår att undersöka

  • Hornhinna
  • Ögonlock
  • Kladdiga/röda ögon
  • Röd reflex
  • Pupiller
  • Syn
  • Skelning

Undersökningsteknik

Genom att med blotta ögat i god belysning titta noga ser man om ögonlock, ögonvita och hornhinna är normala.

Hornhinnan ska vara klar och genomskinlig och av normal storlek.

Om ett eller båda ögon är kladdigt, är det viktigt att noga undersöka om ögonvitan är röd och om ögonlocken är svullna för att kunna skilja på infektion, röda ögon och/eller svullna ögonlock och tårkanalsstenos, bleka ögon. 

Använd oftalmoskop vid undersökning av pupillernas form och den röda reflexen i pupillen. Lys på ögonen för att se om reflexen är röd, och lika i båda ögon.

Hos mörkhyade barn kan reflexen vara mer beige eller brun, och det kan vara svårt att bedöma om den är normal. Man skall tänka på att reflexen skall vara lika i båda ögon; samma färg, intensitet och klarhet. Det skall inte finns några grumlingar eller fläckar. För att avgöra om reflexen är normal kan det vara till hjälp att även undersöka barnets förälder och jämföra hur reflexen ser ut. I tveksamma fall kan barnet behöva undersökas av ögonläkare.

För att underlätta undersökningen av röd reflex ska man ha dämpad belysning i rummet. Man bör ställa in skärpan på oftalmoskopet, så att man ser skarpt. Det är lämpligt att ställa in skärpan innan man riktar ljuset mot barnets ögon.

Vid en månads ålder kan synen börja bedömas. Kan barnet fixera ditt ansikte? Kan det följa ditt ansikte eller ett större föremål med blicken?

Bedöm om barnet skelar. De första månaderna har barnet svårt att ställa in ögonen rätt, och skelning av och till är normalt. En påtaglig skelning där ögonen hela tiden är felställda är dock inte normalt och bör utredas.

Genom att använda oftalmoskop/ficklampa vid undersökningen ser man om ljusreflexen på hornhinnan, alltså inte den röda reflexen i pupillen, faller symmetriskt på båda ögonen. Om ljusreflexen inte är symmetrisk betyder det att barnet skelar.
Se artikel om Skelning.

Avvikelser och handläggning

Avvikelser och vad ska remitteras
Fynd Avvikelser kan bero på Åtgärd

Hornhinnan disig

Medfött glaukom, missbildning m.m.

Remiss ögonläkare

Olikstora pupiller

Medfött glaukom, tumör, m.m.
Se Avvikande pupiller 

Remiss ögonläkare

Onormal form på pupill

Kolobom eller annan pupill-missbildning
Se Avvikande pupiller 

Remiss ögonläkare
Ögonlocken inte normala Ptos, missbildning, tumör Remiss ögonläkare
Återreflex i pupillen inte röd utan vit/grå/svart Tumör, katarakt, m.m. Remiss ögonläkare 
Kladdiga ögon Neonatal konjunktivit eller tårkanalsstenos

Se åtgärd i Neonatal konjuktivit och Tårkanalsstenos
Rött öga Neonatal konjunktivit Se åtgärd i Neonatal konjunktivit
Syn nedsatt Omoget barn Om barnet inte verkar använda sin syn på ett normalt sätt är det viktigt att synen bedöms igen på nästa utvecklingsuppföljning vid 6-8 veckors ålder. Om barnet inte visar normalt synbeteende vid 2 månaders ålder ska remiss till ögonklinik skrivas.
Påtaglig skelning Grå starr, tumör, neurologisk sjukdom Remiss ögonläkare

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan