• Du har valt: Uppsala län
Metoder för mätning och vägning

Instruktioner för mätning och vägning på BVC

Om åldrar för rutinmässiga mätningar. Hur vikt, längd och huvudomfång ska mätas och om dygnsvariation i längd.

Tidpunkter för rutinmässiga mätningar på BVC

Rutinmässiga mätningar görs med täta mellanrum under de första levnadsåren i samband med besöken på BVC. Upprepade mätningar av barnet görs för att dokumentera ett tillväxtförlopp och vid behov kunna upptäcka avvikande tillväxt som tecken på underliggande ohälsa.

Åldrar för rutinmässiga mätningar på BVC
 • 10-14 dagar
 • 1 månad
 • 2 månader
 • 3 månader
 • 4 månader
 • 5 månader
 • 6 månader
 • 8 månader
 • 10 månader
 • 12 månader
 • 18 månader
 • 2,5-3 år
 • 4 år
 • 5 år

Vid avvikelser i tillväxten, vid uppfödningssvårigheter och vid misstänkt ohälsa bör mätningar göras oftare.

Födelsevikt-, längd, huvudomfång samt uppgift om graviditetslängd hämtas från Förlossningsvård 2 – FV 2.

Mätning dag 2-4 (lämpligen samtidigt med PKU-provtagning) rekommenderas på BB för att bedöma hälsotillstånd och viktutveckling samt för att ge underlag till rekommendation om uppfödning.

Mätutrustning

Mätutrustningen ska vara godkänd och kalibrerad.

Mätning av vikt

Tänk på att:

 • Vikten mäts utan kläder och blöja.
 • Trosa eller kalsong går bra vid vägning av blöjfria barn.
 • Spädbarnsvåg kan användas upp till 2 års ålder sedan vägs barnet stående.
 • Vikten anges i gram upp till 9999 gram (eller i kilogram med tre decimaler), därefter i kilogram med en decimal.

Mätning av liggande längd

Mätning av barn under två år som mäts liggande
Liggande mätning av barn under 2 år. Illustration: Jonny Hallberg

Bra att tänka på:

 • Före 2 års ålder mäts längden med barnet liggande, därefter stående.
 • Vid liggande mätning håller en person, lämpligen föräldern, barnets huvud mot huvudplattan. Barnet ska titta rakt upp. Den som ansvarar för mätningen sträcker barnets ben genom att försiktigt trycka ned båda knäna mot under­laget och ser till att båda fötternas fotsulor ligger an mot fotplattan med tårna rakt upp.
 • Läs av längden först då barnets position är acceptabel. Vid mätning på skötbord med fotplatta som kan avläsas från bägge sidor av fotplattan ska samma värde avläsas från båda sidorna.
 • Längd anges vid samtliga åldrar i centimeter med en decimal.

 

Mätning av stående längd

Mätning av ett barn över två år som står.
Stående mätning av barn över 2 år.

Tänk på att:

 • Vid stående mätning ska barnets fötter hållas intill varandra med hälarna mot väggen. Golvet under mätaren ska vara plant och fast utan någon matta.
 • Kontrollera att barnet sträcker upp sig ordentligt utan att hälarna lyfter från underlaget. Axlarna ska inte vara upplyfta. Barnet ska titta rakt framåt och andas normalt. Se till att mätstickan ligger an mot huvudet med ett lätt tryck.
 • Läs av först då barnets position är acceptabel.

Mätning av huvudomfång

Visar hur ett måttband läggs runt ett barns huvud.
Mätning av huvudomfång.

Bra att tänka på:

 • Huvudomfång mäts med ett vanligt måttband över det största omfånget mellan pannan och nacken. Avläs först sedan måttbandet sträckts ordentligt kring huvudomfånget.
 • Kontrollmät måttbandet minst årligen och byt ut det om det har töjts ut.
 • Huvudomfång mäts till och med 18 månaders ålder och efter 18 månader vid avvikelser.
 • Huvudomfång anges i centimeter med en decimal.

 

Dygnsvariation i längd

Längden minskar under dagen hos barn som är uppegående. Dygnsvariation hos barn i 2-6 års ålder varierar mellan 4 och 10 mm, mer med ökande längd. Den största delen av minskningen kommer redan under förmiddagen och minskningen beror på kompression av brosk diskarna mellan kotkropparna i ryggraden.

Till toppen av sidan