• Du har valt: Uppsala län
Kunskapstester om vaccination

Testa dina kunskaper - om vaccinationer

Här kan du testa dina kunskaper om vaccinationer. Fler än ett alternativ kan vara rätt.

1. Vilka vaccin, av de som erbjuds på BVC, är levande, försvagade vaccin?
2. Vilka vaccin kan, ur ett immunologiskt perspektiv, ges samtidigt?
3. Inför varje vaccination ska vaccinatör ta ställning till och utesluta eventuell kontraindikation. När ska vaccination generellt skjutas upp?
4. I din planering inför vaccinationstillfället tänker du igenom hur vaccinationen kan ges så smärtfritt som möjligt för barnet. Vem eller vilka omfattar de strategier du förbereder för?
5. Du ska vaccinera Kalle 5 månader. Vilka strategier för smärtlindring är enkla och användbara för de flesta barn?
6. I vilken ålder är det för sent att påbörja grundvaccination för ett barn?
7. Vilka av dessa påståenden om hur vaccin fungerar stämmer?
8. Jag är ny sjuksköterska inom barnhälsovården och känner mig osäker på hur olika vaccinationer kan kombineras. För att få kännedom om detta läser jag olika vägledningsdokument exempelvis:
9. Jag har själv som BHV-sjuksköterska inte möjlighet att vaccinera det inbokade barnet på 5 månader på grund av ett akut hembesök. Min kollega på vårdcentralen som är grundutbildad sjuksköterska har däremot möjlighet. Hur ska vi förhålla oss, så att min kollega får ge vaccinationen?
10. Vilka uppgifter ska du dokumentera i journalen för korrekt överföring till det nationella vaccinationsregistret från ert journalsystem?
11. Samtliga barn upp till 18 års ålder, även asylsökande och barn som vistas i landet utan tillstånd, som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2019:17), ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet. Vad kan du ta hjälp av när du ska kartlägga ett barns vaccinationsstatus?
12. När måste det för behörig sjuksköterska finnas läkarordination vid vaccination inom barnvaccinationsprogrammet?
Till toppen av sidan