• Du har valt: Uppsala län

Referenser - Därför vaccineras barn

  1. Plotkin SA, Walter A. Orenstein, Offit PA,Kathryn M. Edwards KM. Plotkin's Vaccines. Seventh Edition. Elsevier, Inc; 2018.
  2. Folkhälsomyndigheten. Barnvaccinationsprogrammet - årsrapport. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2019.
  3. SBU. 3. Vacciner till barn. Skyddseffekt och biverkningar. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU; 2009.
  4. World Health Organization. Poliomyelitis. Geneva: World Health Organization; 2019.
  5. Norrby E, Uhnoo I, Brytting M et al. Polio närmar sig utrotning. Läkartidningen. 2017;114:
  6. World Health Organization. Measles. Geneva: World Health Organization; 2019.
  7. World Health Organization. Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication: The Achievement of the Global Eradication of Smallpox. Geneva, Switzerland: 1979.
  8. Barboza P, Coulombier D, Defilippi L,et al. Outbreak of tetanus cases following the tsunami in Aceh Province, Indonesia. Glob Public Health. 2006;1:173-7.
  9. Lane S, MacDonald NE, Marti M et al.. Vaccine hesitancy around the globe:Analysis of three years of WHO/UNICEF Joint Reporting Form data-2015-2017. Vaccine. 2018;36:3861-3867.
  10. Bloom DE, Black S, Rappuoli R. Emerging infectious diseases: A proactive approach. Proc Natl Acad Sci. 2017;114:4055-9.
Till toppen av sidan