• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Kombinationsvaccin mot fyra sjukdomar

Det fyrvalenta kombinationsvaccinet som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är ett icke-levande vaccin som består av en färdigblandad lösning med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Användning av fyrvalent kombinationsvaccin

Sverige

Fyrvalent kombinationsvaccin erbjuds i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet som dos fyra av vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Denna vaccination ska ges minst tre år efter dos tre och ges vanligen vid fem års ålder. Vaccinet som används vid dos fyra bör vara ett fulldosvaccin. I undantagsfall kan boostervaccin användas i denna ålder om brist på fulldosvaccin skulle föreligga men först efter beslut från Folkhälsomyndigheten. Det vaccin som i dag används vid dos fyra kan även användas för grundvaccination.

Andra delar av världen

Det finns även andra fyrvalenta vaccin globalt varför man vid bedömning av inflyttade barns vaccinationsscheman ska vara uppmärksam på vilka sjukdomar som täcks av just det givna fyrvalenta vaccinet.
Se information om andra kombinationsvacciner internationellt.  Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Till toppen av sidan