• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Aktuellt

Nytt i barnhälsovården

Nyheter som berör verksamheten inom barnhälsovården. Nyheterna är aktuella när de publiceras och uppdateras inte.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Kraftig spridning av kikhosta

  Kikhosta är en allvarlig sjukdom för små barn. Just nu ökar sjukdomen kraftigt. Folkhälsomyndigheten behöver hjälp med att sprida information om sjukdomen och hur man skyddar de minsta barnen från smittan.

 • Hur mår små barn i Sverige?

  Folkhälsomyndigheten har i dialog med representanter från barnhälsovården kartlagt hälsa och förutsättningar för hälsa hos små barn 0–5 år. Rapporten riktar sig till verksamma och beslutsfattare inom barnhälsovården.

 • Barnsäkert – studie om SEEK-modellen

  Ny avhandling om att använda SEEK-modellen i svensk barnhälsovårdskontext för att tidigt identifiera psykosociala riskfaktorer i barns uppväxtmiljö.

 • Två nya studier visar nyttan med att använda bildstöd

  Barns delaktighet i vården ökar om personalen använder bildstöd samt är en stor hjälp för vårdpersonal som strävar efter att erbjuda barn- och familjecentrerad vård.

 • Nyhetsbrev om barnsäkerhet från Konsumentverket

  Är du intresserad av att prenumerera på ett nyhetsbrev från Konsumentverket, KO, om barnsäkerhet? KO efterlyser prenumeranter och förslag på ämnen att skriva om.

 • Snabbguider för läkare på BVC

  Fyra nya utskriftsvänliga översikter till hälsoundersökningarna för läkare på BVC för åldrarna 4 veckor, 6 månader, 12 månader och 3 år.

 • Stor nöjdhet med Rikshandboken i barnhälsovård

  Vartannat år mäter Inera hur nöjda Rikshandbokens användare är med tjänsten. I den senaste undersökningen fick Rikshandboken ett Nöjd Kund Index på 84. Det visar att användarna, med god marginal, är mycket nöjda.

 • Vaccination vid allergisk sjukdom

  Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin har uppdaterat sina riktlinjer för vaccination vid allergisk sjukdom.

 • Digitala medier och barns hälsa

  Barnläkarföreningens senaste rekommendationer angående användning av digitala medier för barn i åldrarna 0-5 år.

 • Samhällets stöd till de yngsta barnen

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram ett material som beskriver vilket slags stöd, familjer med små barn, kan få av samhället. 

 • Information om förskolan från Skolverket

  Skolverket har gett ut information om förskolan på olika språk. Informationen finns både som film och i skriftligt format. Det finns även ett samtalsstöd som barnhälsovården kan använda sig av  som riktar sig till olika professioner som möter barn 1-6 år.

 • Information om giftiga svampar till föräldrar som inte har svenska som modersmål

  För att minska risken för fler ska plocka och äta giftiga svampar behöver Giftinformationscentralen hjälp att sprida information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål.

 • Satsning på utökade hembesök

  Forskare har utvärderat projektet med Rinkebymodellen i utsatta områden i Göteborg. Socialstyrelsen har efter resultaten fått medel att fördela till regioner och kommuner för att utveckla arbetet med utökade hembesök i prioriterade områden.

 • Produkter för att häva luftvägsstopp hos barn ska inte användas

  Läkemedelsverket och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning avråder från att använda så kallade luftvägsrensare.

 • Byte av nationellt upphandlade vacciner

  Från 1 september är RotaTeq och Vaxneuvance nationellt upphandlade för barnhälsovården för vaccination mot rotavirus och pneumokocker.

 • Film om samverkan mellan barnhälsovård och förskola

  Informationsfilmen beskriver barnhälsovårdens uppdrag och hur samverkan och samarbete mellan barnhälsovård, förskola och familj kan se ut. Filmen kan till exempel visas för förskolans personal på  APT.

 • Förstå familjen

  Ett verktyg för professionella som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Från region Västra Götaland.

 • Ny amningsstrategi för 2022-2027

  Syftet med strategin är att öka förutsättningarna för vården att främja och stödja amning och uppfödning med bröstmjölk.

 • Vägledning angående levande vaccin och immunhämmande läkemedel

  Vägledningen är ett stöd för läkare på BVC och gäller vaccination med levande vaccin till barn som exponerats för immunhämmande läkemedel.

 • Med anledningen av kriget i Ukraina

  Information från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård och barnhälsovårdens vaccinationsgrupp med anledning av de familjer från Ukraina som kommer till Sverige.

Till toppen av sidan