• Du har valt: Kronoberg
Aktuellt

Nytt i barnhälsovården

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras inte.

Innehåll

Visa innehåll som:
Förstå familjen

Ett verktyg för professionella som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Från region Västra Götaland.

Ny amningsstrategi för 2022-2027

Syftet med strategin är att öka förutsättningarna för vården att främja och stödja amning och uppfödning med bröstmjölk.

Kampanj från svenska OMEP för blöjavvänjning

Tidigare blöjavvänjning än för närvarande skulle kunna förebygga hälsoproblem hos barnen och medföra stora vinster för familjerna, förskolan, sjukvården, ekonomin och miljön.

Ny studie om att bemöta familjer med psykosociala riskfaktorer

Artikel av Maria Engström, Eva Randell och Steven Lucas publicerad i tidskriften "Child abuse and neglect" beskriver BHV-sjuksköterskors upplevelser av att bemöta psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö.

Vägledning angående levande vaccin och immunhämmande läkemedel

Vägledningen är ett stöd för läkare på BVC och gäller vaccination med levande vaccin till barn som exponerats för immunhämmande läkemedel.

Med anledningen av kriget i Ukraina

Information från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård och barnhälsovårdens vaccinationsgrupp med anledning av de familjer från Ukraina som kommer till Sverige.

Avhandling om screening av utlandsfödda mödrar för post partum depression

Den 1 april 2022 försvarar Malin Skoog sin avhandling, vars syfte är att utveckla och testa en evidensbaserad utbildningsintervention för barnhälsovårdssjuksköterskor i screening för post partum depression hos utlandsfödda mödrar.

Teambesök förekommer i hög utsträckning

Ny studie visar på hög förekomst av teambesök inom barnhälsovården men att det skiljer sig åt mellan olika regioner.

Teambesök och gemensamma föräldragrupper möter familjernas behov

Ny studie visar på positiva effekter för måluppfyllelsen av familjers behov när barnhälsovården möter familjerna som team bestående av flera professioner.

Checklista inför vaccinationer mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Barnhälsovårdens nationella vaccingrupp har tagit fram en checklista, med tillhörande manual, att använda inför vaccinationer mot tuberkulos- och roatvirusinfektion.

Film om sexmånadersbesöket

Fokus i filmen ligger på den somatiska undersökningen, men den framhåller även en hälsofrämjande hållning.

Risker med morotsstavar till små barn

Efter allvarliga tillbud med barn som satt morotsstavar i halsen, har Livsmedelsverket ändrat sina råd om att ge morotsstavar till barn mellan ett och två år.

Nationella rekommendationer under Covid-19-pandemin

Övergripande och rådgivande rekommendationer från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård till stöd för regionerna i prioriteringsarbetet.

Uppdaterade råd om introduktion av mat med gluten

Livsmedelsverket har uppdaterat rådet om introduktion av mat med gluten till barn under ett år. Det tidigare rådet att introducera gluten senast vid sex månaders ålder tas bort.

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik covid-19

Senaste rekommendationerna från Barnläkarföreningen och SFOG angående nyfödda med eventuell Covid-19-smitta.

Information om coronavirus och covid-19

Rekommendationer och information för barnhälsovården om covid-19-pandemin samt information om hur man kan prata med barn om det som händer.

Sammanställning - State Of The Art

Slutrapport från SOTA-konferensen, juni 2019.

Till toppen av sidan