• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Adoption - översikt

Motorisk utveckling hos barn som adopterats

Ett barn som nyligen adopterats kan inte förväntas prestera åldersadekvat när det gäller motoriska färdigheter. Barnets motoriska utveckling kommer vanligtvis ikapp inom några månader.

En del barn har funktionsnedsättningar som inte syns och som kan vara svåra att diagnostisera. Barnets tillstånd kan både vara bättre och sämre än vad som framgår av medicinska rapporter från läkarundersökning i ursprungslandet. Rapporten kan vara skriven för många månader sedan och måste förstås utifrån de förutsättningar som gäller i ursprungslandet.

För att göra en korrekt utvecklingsbedömning är det bra om BHV-sjuksköterskan har så mycket bakgrundsfakta om barnet som möjligt. Barnet har i många fall inte haft möjlighet till träning och stimulans för att utveckla sin motorik i sin tidigare miljö. Kanske har barnet vistats i en spjälsäng större delen av dygnet utan möjlighet att röra sig fritt på golvet. Det kan också ha varit brist på vuxna eller andra barn som kunnat leka med och stimulera barnet. Barnet kan också ha lidit av eller fortfarande lida av undernäring och behöva bygga upp muskler.

Barnet kan vara sen i sin motoriska utveckling vid ankomsten, framför allt gäller detta grovmotoriken. Barnets motoriska utveckling kommer vanligtvis ikapp inom några månader. Uppmuntra föräldrarna att ge barnet möjlighet att utveckla sin motorik i lek och vardagliga aktiviteter. Speciella träningsprogram behövs inte.

Läs mer om motorisk utveckling på Rikshandboken: Undersöka motorisk förmåga hos barn

Viktigt att veta:

  • Om barnet inte är ikapp motoriskt efter sex månader bör hen bedömas av läkare, i första hand på BVC.
  • Om avvikelse i tonus eller sidoasymmetri ska barnet bedömas av barnläkare.

Till toppen av sidan