• Du har valt: Kronoberg
Metoder och riktlinjer

Samverkan med andra verksamheter - översikt

Innehåll om samverkan med andra verksamheter som förskola, familjecentraler och tandhälsovården.

Innehåll

Visa innehåll som:
Samarbete barnhälsovård och tandhälsovård

Om tandhälsans betydelse för barnets allmänna hälsa och varför ett bra samarbete med tandvården är viktigt.

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola

Samverkan mellan barnhälsovård och förskola kring barns fysiska och psykiska hälsa sker med barnets bästa i fokus. Regelbundna kontakter och besök på förskolan bör eftersträvas.

Utbrottshantering inom förskolan – handlingsplan

Rutiner för att förhindra smittspridning och när förskolan ska kontakta sjukvården vid utbrott av smitta.

Familjecentraler

Beskrivning av familjecentralens verksamhet, syfte, mål och förutsättningar för samverkan. Förslag på samverkansavtal och viktiga komponenter för en lyckad verksamhet.

Till toppen av sidan