• Du har valt: Kronoberg
Pediatrik

Diabetes typ 1

Om symtom vid diabetes typ I och om hur sjukdomen ska följas upp.

Definition

Diabetes typ 1 (barn- och ungdomsdiabetes, insulinkrävande diabetes) är en autoimmun sjukdom som förstör bukspottkörtelns insulinproducerande celler. Detta leder till en livshotande insulinbrist (1). I Sverige har drygt 7000 barn 0-18 år diabetes typ 1. Cirka 12 procent av dessa barn är i åldern 0-6 år. Varje år insjuknar totalt cirka 900 barn och ungdomar i vårt land (2).

Symtom vid debut

Det som oftast gör att man börjar misstänka diabetes är att barnet är törstigt hela tiden och kissar mycket. Spädbarnen riskerar att inom loppet av någon enstaka dag få ketoacidos med kräkningar. Även förskolebarn kan snabbt, inom några enstaka dagar, bli dåliga och allmänpåverkade vid diabetesdebut.

Symtomen är ofta mindre typiska och svårare att känna igen ju yngre barnet är.

Symtom:

  • Ökad törst
  • Stora urinmängder (full blöja, kissar ner sig, går på toaletten nattetid)
  • Ökad hunger
  • Viktnedgång
  • Trötthet
  • Buksmärtor, kräkningar (1,3)

Remiss till specialist

Om föräldrar vid besök eller telefonkontakt med BVC beskriver symtom som kan tyda på en nydebuterande diabetes, ska provtagning och handläggning ske akut och aldrig senare än  samma dag. Om detta inte kan lösas vid vårdcentralen ska familjen omedelbart hänvisas till barnakutmottagning. Detta eftersom nydebuterad diabetes hos barn måste omhändertas akut på barn- och ungdomsklinik.

Uppföljning på BVC

Diabetes sköts inte inom barnhälsovården utan på barn- och ungdomsklinik. Varje barn- och ungdomsklinik har ett barndiabetesteam bestående av barnläkare, barnsjuksköterska, dietist och kurator, möjligen också psykolog. Eventuella stödinsatser från barnhälsovårdens sida bör samordnas med barndiabetesteamet för att bli effektivt och för att undvika dubbelarbete. 

Till toppen av sidan