• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Om Rikshandboken i barnhälsovård

Tidigare enkäter

Här kan du se tidigare frågor och svar till Rikshandbokens användare.

Rikshandboken frågar

Hur lämnar du synpunkter på Rikshandboken?

Enkätsvarsalternativ

Rikshandboken frågar

Var hittar du regionala tillägg på Rikshandboken?

Enkätsvarsalternativ

Till toppen av sidan