• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Tillväxt & utveckling

Psykosocial utveckling - översikt

Om barnets psykosociala hälsa och utveckling: samspel, anknytning, självständighetsutveckling, sexuell utveckling, oro och ångest.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan