• Du har valt: Kronoberg
Utvecklingsuppföljning i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 4 veckor

Bedömning av barns motoriska, kognitiva och socioemotionella utveckling vid 4 veckors ålder. Moment, utförande, avvikelser och åtgärder.

Ålder 4 veckor
Moment Bedömning av
Utförande Avvikelse Åtgärd
Rör armar och ben liksidigt Grovmotorik Iaktta barnet avklätt Asymmetri, slapphet Remiss barnläkare
Fixerar och följer boll med blicken Kommunikation,
seende
För liten röd boll ca. 20 cm framför barnets ansikte Fixerar inte, följer inte med blicken Snar uppföljande undersökning
Om kvarstående avvikelse:
Remiss till Ögonläkare/Barnläkare

Anamnes/Observation

  • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
  • Samspel/kommunikation förälder och barn.
  • Samspel/kommunikation barn och BHV-personal.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan