• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer för vaccination

Injektionstekniker vid vaccinationer

Instruktioner med bilder för intramuskulär, subkutan och intrakutan injektion i samband med vaccination av barn mellan 0-5 år.

Allmänt handhavande

Desinfektion av huden

Man behöver inte desinfektera injektionsstället förutom när huden är synligt smutsig.

Sträckning, lyft och kanylstorlek

Sträckning, eller lyft av muskeln, kan användas vid den intramuskulära injektionen. Anpassa kanylens längd efter vilken teknik som används. För att komma in i lårmuskeln på ett spädbarn, och i överarmsmuskeln på ett förskolebarn, bör en kanyl med 16 millimeters längd användas vid sträckning av huden.  Vid lyft av muskeln används en kanyl med 22–25 millimeters längd. En tunn kanyl medför ett högre tryck än en grövre när vaccinet injiceras, vilket kan påverka smärtupplevelsen.

En typ av sträckningsteknik är den så kallade Z-tekniken eller bruten stickkanal. Det görs genom att man med ena handen förskjuter hud och subkutan vävnad något. När vaccinet är på plats i muskeln och kanylen tas ut bryts stickkanalen och minskar risken för läckage av vaccin från muskelvävnad upp till subkutan vävnad och därmed risk för vävnadsretning och smärta. 

Läs mer på Vårdhandboken Intramuskulär, im

Aspiration

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen. Att aspiration inte behövs gör dessutom att vaccinet kan ges snabbt och det minskar smärtupplevelsen för barnet [1-5].

Läs mer Smärtlindring vid vaccinering

Luftbubbla i förifyllda sprutor

Den lilla luftbubbla som finns i förifyllda sprutor brukar absorberas av muskeln vid vaccination. Dessutom kan en liten mängd luft se till att den fullständiga dosen injiceras och stänga injektionskanalen så att vaccinet inte läcker ut via injektionsstället.

Tänk på att undvika att nålsögat blir fuktigt av vaccinet, då en del vaccin har en aluminiumförening som adjuvans, och skulle kunna orsaka lokal irritation, om den kommer in i den subkutana vävnaden.

Intramuskulär injektion i låret

Låret kan användas som injektionsställe på barn i alla åldrar. Injektionen ges i den mellersta tredjedelen mellan trochanter major och knät, något utanför (lateralt om) mittlinjen i vastus lateralis (bild 1 och bild 2). Muskeln är tjock och det finns inga stora blodkärl eller nerver i området. Nålen ska riktas i 90 graders vinkel mot huden (bild 3).

Bild 1. Intramuskulär injektion i låret, ges i den mellersta tredjedelen av barnets lår, lateralt om mittlinjen.
Bild 2. Intramuskulär injektion i låret, ges i vastus lateralis.
Bild 3. Vid intramuskulär injektion ska nålen riktas i 90 graders stickvinkel mot huden.

Intramuskulär injektion i överarm

Till barn över 1 år kan även överarmen användas för intramuskulär injektion. Intramuskulär injektion i överarmen ges med samma teknik som intramuskulär injektion i låret (bild 3).

Nålen riktas i 90 graders vinkel mot huden. Injektionen ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln. Var noga med att insticksstället inte hamnar för högt upp så att vaccinet injiceras i bursan eller för långt ner vid muskelns fäste (bild 4).

Äldre barn kan med fördel sätta handen på höften, i midjan, för att muskeln ska synas tydligare. Vid genomförandet av vaccinationen är det dock viktigt att se till att barnets arm och muskel är avslappnad för att minska smärtupplevelsen.

Bild 4. Intramuskulär injektion i armen, ges i den övre tredjedelen av överarmens utsida, över deltoideusmuskeln.

Subkutan injektion i överarm

Subkutan injektion kan ges både i arm och ben. Vid subkutan injektion i armen ges denna på utsidan av överarmens övre halva (bild 5). Nålen riktas mot skuldran i armens längdriktning och injektionen ges med 45 graders stickvinkel (Bild 6). Vid injektion i ben ges denna i låret, med samma teknik som beskrivits ovan.

Bild 5. Vid subkutan injektion i armen ges denna på utsidan av överarmens övre halva.
Bild 6. Vid subkutan injektion riktas nålen mot armen med 45 graders stickvinkel.

Intrakutan injektion

Intrakutan injektion används på BVC vid PPD och BCG. Dessa injektioner ges inom barnhälsovården i Sverige i armen. PPD sättes vanligen på underarmens ovansida och BCG på vänster överarms utsida. Det är viktigt med bra ljus, och att armen hålls stadigt av förälder eller medhjälpare. Se till att vaccin finns ända ute i nålspetsen innan den sticks in. Nålen ska sitta ordentligt fast på sprutan.

  1. Sträck huden. Rikta nålen försiktigt uppåt i armens längsriktning, injicera långsamt och stadigt, omkring 2 millimeter i hudens ytliga lager. Stabilisera gärna med tummen mot barnets arm (bild 7).
  2. Nålen ska hållas nästan parallellt med huden, cirka 10 grader och synas genom huden under införandet (bild 8).

Vid korrekt intrakutan injektion är det trögt att injicera och det bildas en upphöjd, vit blåsa (kvaddel) som kvarstår en liten stund (bild 9). Om vätskan går in lätt kan nålen ligga för djupt, stoppa injektionen och försök försiktigt att ändra positionen på nålspetsen och ge resten av vätskan.

Bild 7. Sträck huden. Rikta nålen försiktigt uppåt i armens längsriktning, injicera långsamt och stadigt, omkring 2 mm i hudens ytliga lager. Stabilisera gärna med tummen mot barnets arm.
Hudlagren i genomskärning. Sprutan går in i huden i tio graders stickvinkel och i yttersta hudlagret ser man en kvaddel.
Bild 8. Vid intrakutan injektion ska nålen hållas nästan parallellt med huden, cirka 10 graders stickvinkel, och synas genom huden under införandet.
Närbild på en kvaddel som uppstår då vätskan sprutas in i hudlagret.
Bild 9. Vid korrekt intrakutan injektion är det trögt att injicera och det bildas en upphöjd, vit blåsa (kvaddel) som kvarstår en liten stund.

Till toppen av sidan