• Du har valt: Sörmland
Komplikationer vid amning - översikt

Mjölkstas

Hur mjölkstas kan kännas, orsaker och vad man hjälpa till med som personal. Till exempel Cottermans handgrepp som mjukar upp bröstet genom mottryck.

När mjölken kommer

Några dagar efter födseln kan brösten bli spända, svullna, mjölkstinna, varma och ömma. Ibland uppkommer rodnader på brösten och mamman kan ha feber. När brösten är spända kan det vara svårt för barnet att få ett tillräckligt stort tag om bröstet. Ibland sammanfaller mjölkstasen med den hormonomställning som mamman genomgår efter födseln. Hormonomställningen kan ge humörsvängningar.

Orsaker till mjölkstas

Mjölkstas är ett naturligt fysiologiskt tillstånd som uppkommer i brösten vanligtvis från andra till femte dagen efter födseln. Det beror på ökad blodvolym, ökad vävnadsvätska och ökad lymfvätska och visar att mjölkproduktionen håller på att komma igång. Svullnaden avklingar oftast efter några dygn (1). Många mammor känner ingenting i brösten när mjölkproduktionen etableras. Mjölkstas är inte mjölkstockning.

Mjölkstas kan uppstå under hela amningsperioden:

 • När bröstmjölksproduktionen är större än det barnet äter.
 • Vid förändrat amningsmönster.
 • När det gått lång tid mellan amningstillfällena.
 • I samband med avslutande av amning och tillvänjning till annan föda (1).

Vad man kan göra som personal

Samtala med mamman och medföräldern om att:

 • Det är normalt med mjölkstas några dagar efter födseln, det visar att mjölkproduktionen är på gång.
 • Det är inte enbart bröstmjölk, det är även lymfkörtlar, blod, vävnadsvätska
 • Besvären avklingar efter några dygn.
 • Ett sätt att lindra obehaget av mjölkstas kan vara att amma ofta (1).
 • Försöka finna lugn och ro: vila, lyssna på musik, massage, varm dusch (2).
 • Mamman kan handmjölka lite innan amning så att barnet kan ta ett stort tag om bröstet.
 • Låta barnet ligga mycket hud mot hud kontakt med fri näsa (se bild nedan).
 • Låta barnet amma när barnet visar minsta tecken på att vilja amma. 
 • Mamman bör använda en bekväm, rymlig och luftig bh.
 • Vid stora besvär av mjölkstasen kan mamman använda "Cottermans handgrepp" som kan lindra svullnad och smärta, se nedan (3).
 • Mamman bör söka stöd tidigt vid amningssvårigheter och smärtsam amning.

Hud mot hudkontakt med fri näsa

Ett barn i två månaders åldern vilar hud mot hud mot sin mammas bröst med slutna ögon endast iklädd blöja. Mamman har uppknäppt blus.
Låt barnet ligga hud mot hud med fri näsa mot den ammande mamman. Hudkontakt stimulerar barnets lust att amma.

Cottermans handgrepp

En illustrerad hand som tar ett grepp runt bröstvårtan med fingrarna på ett bröst
Cottermans handgrepp - uppmjukning genom mottryck.

Gör följande för att göra området kring bröstvårtan mjukare så att barnet lättare kan ta ett stort tag om bröstet:

 • Vid mjölkstas kan mamman prova att mjuka upp brösten med hjälp av Cottermans handgrepp. Detta kan användas i början av amningen för att underlätta barnets tag om bröstet. Fungerar bäst omedelbart före amningen.
 • Visa mamman hur hon sätter fingertopparna runt bröstvårtan, precis där vårtgården möter basen på bröstvårtan och trycker rakt inåt bröstkorgen i cirka en minut.
 • Mjölk och vävnadsvätska pressas bakåt, vävnaden blir mjukare, vilket gör att barnet kan få ett större tag så att sugandet blir mer effektivt.
 • Efter uppmjukningen kan mamman försöka att handmjölka ut lite mjölk så att barnet lättare kan ta ett större tag om bröstet.
 • Utdrivningsreflexen stimuleras med hjälp av denna stimulering. Det kan ta upp till två minuter innan mjölken kommer. 

Till toppen av sidan