• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Amning och nutrition

Komplikationer vid amning - översikt

Innehåll om amningskomplikationer: mjölkstas, bröstböld, svampinfektion, eksem, mastit, sår och sprickor på bröstvårtorna samt läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer.

Komplikationer vid amning

Visa innehåll som:
 • Bröstböld - abscess

  Defintion och symtom på bröstböld. Hur man bedömer och följer upp bröstböld på BVC och när man ska remittera till läkare.

 • Candidainfektion på bröstvårta, vårtgård och i bröstet

  Symtom, diagnos och riskfaktorer för Candidainfektion i brösten, bedömning, handläggning och uppföljning på BVC samt när man ska remittera vidare.

 • Eksem på brösten

  Hos de kvinnor som får eksem på vårtgård och bröstvårta ökar risken för en smärtsam amning samt svamp- och bakterieinfektion. Här är en sammanfattning av det regionala vårdprogrammet "Bröstkomplikationer vid amning" och vad man bör tänka på i mötet med kvinnor som söker för eksem på brösten.

 • Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer

  Vid stark smärta i brösten eller i samband med amning kan nedan stående smärtlindring påbörjas. För att uppnå bästa effekt bör läkemedelsbehandling sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning av amningssituationen med amningsstatus eller amningsobservation.

 • Mastit - mjölkstockning

  Symtom, definition och riskfaktorer för mastit. Insatser som ska ges till alla och till alla vid behov. Bedömning, behandling, remittering och uppföljning på BVC.

 • Mjölkstas

  Hur mjölkstas kan kännas, orsaker och vad man hjälpa till med som personal. Till exempel Cottermans handgrepp som mjukar upp bröstet genom mottryck.

 • Störd utdrivningsreflex

  Vad utdrivningsreflex innebär, hur den fungerar och vilken vägledning man kan ge om kvinnan upplever störningar i utdrivningsreflexen.

 • Sår och sprickor vid amning

  Stöd och behandling för kvinnor som upplever smärta vid amning och när man behöver remittera vidare.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:
 • Bröstens förändring under graviditeten

  Förändringar i brösten börjar redan tidigt under graviditeten, mjölkgångarna växer till och alveolerna ökar, tillväxten av bindväv och körtelvävnad ökar, råmjölk bildas och bröstets anatomi förändras. Amningen påverkar ytterst lite hur brösten kommer se ut i framtiden.

 • Bröstmjölk

  Bröstmjölkens innehåll, hur den förvaras på bästa sätt och hur det går till att donera bröstmjölk.

 • Bröstmjölksproduktion och amningsutmaningar

  Amningshormoner, läckande bröst, känsla av för lite och för mycket mjölk och hur man stimulerar mjölkproduktionen.

 • Plana eller indragna bröstvårtor

  Alla slags bröstvårtor fungerar för amning. Blir det problem med amningen, för att kvinnan har plana eller indragna bröstvårtor, finns det flera sätt och hjälpmedel för att underlätta för barnet att få ett stort tag om bröstet.

 • Sugblåsor

  Sugblåsor på bröstvårtan vid amning är vanligt och oftast övergående. Här finns råd som man kan ge till föräldrar för att lindra och förebygga komplikationer.

Till toppen av sidan