• Du har valt: Uppsala län
Metoder och riktlinjer

EPDS-formulär

EPDS-formulär på 22 språk som man kan ladda ner och skriva ut. Här finns också formulär på för kodning av svaren på svenska samt länk till en pdf med ytterligare 18 formulär på språk som inte är validerade.

The Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) manual

I originalhandboken: Cox JL, Holden J, Henshaw C. Perinatal mental health: the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) manual som ges ut av Royal College of Psychiatrists i  London, finns 57 stycken översatta och validerade EPDS-formulär.

Här på Rikshandboken finns EPDS-formulär på svenska och ytterligare 21 språk. Dessa översättningar är validerade , förutom Dari.

Det är tillåtet för kliniker och forskare att kopiera översättningarna i originalhandboken: Cox et al, Perinatal mental health: the Edinburgh postnatal depression scale (EPDS) manual för eget bruk, om man anger referensen till ursprungskällan.

I pdf:en Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): Translated Versions (pdf) finns ytterligare 18 formulär på språk som inte är validerade (sidan 189) som man kan skriva ut och använda.

Formuläret på svenska

EPDS-formulär på svenska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 151.  (Finns ett ord i fråga 7 som är felstavat. Rikshandbokens redaktion kan tyvärr inte gå in i formuläret och rätta det.)

Formulären på andra språk i bokstavsordning

EPDS-formulär på arabiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 23.

EPDS-formulär på engelska - Cut-off poäng är 12/13
Läs mer i Perinatal Mental Health: The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd ed, 2014 Cox J, Holden J, Henshaw C.

EPDS-formulär på engelska (Sydafrika) - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 135.

EPDS-formulär på farsi/persiska (talas i Iran) - Cut-off poäng är 12/13. Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på finska - Institutet för hälsa och välfärd i Finland 

EPDS-formulär på franska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 53.

EPDS-formulär på holländska - Cut-off poäng är 12/13. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 45.

EPDS-formulär på igbo - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 72.

EPDS-formulär på italienska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 78.

EPDS-formulär på japanska - Cut-off poäng är 8/9, men ska användas med varsamhet. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 84.

EPDS-formulär på kinesiska (mandarin) - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 31.

EPDS-formulär på kurdiska (sorani) - Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014.

EPDS-formulär på malajiska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 98.

EPDS-formulär på maltesiska - Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 104.

EPDS-formulär på norska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 110.

EPDS-formulär på portugisiska- Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 120.

EPDS-formulär på punjabi - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 128

Blankett och instruktioner för anställda på nordsamiska - Institutet för hälsa och välfärd i Finland

Blankett och anvisningar för anställda på enaresamiska - Institutet för hälsa och välfärd i Finland

Blankett och instruktioner för att bli skoltsamer - Institutet för hälsa och välfärd i Finland

EPDS-formulär på spanska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 141.

EPDS-formulär på turkiska - Cut-off poäng är 12/13. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 161.

EPDS-formulär på tyska - Cut-off poäng är 10/11. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 66.

EPDS-formulär på vietnamesiska - Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 167.

Fler språk - ej validerade

EPDS-formulär på dari/persiska (talas i Afghanistan) - Cut-off saknas. Dari-versionen är ej validerad. Formulär hämtat med tillstånd från Cox.J. et al Perinatal Mental Health, The Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) Manual, 2nd edition. RCPsych Publications 2014. 

EPDS-formulär på andra språk - ej validerade - region Stockholm

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan