• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Pediatrik

Andning och luftvägar - översikt

Innehåll om andningssvårigheter, astma, viruskrupp, obstruktiv bronkit, övre luftvägsinfektion.

Innehåll

Visa innehåll som:
Till toppen av sidan