• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Andning och luftvägar - översikt

Luftrörskatarr hos barn under två år - obstruktiv bronkit och bronchiolit

Definition, symtom, smittsamhet och behandling av luftrörskatarr samt när remiss ska skickas till läkare.

Definition

I Sverige använder vi begreppet obstruktiv bronkit för små barn med hosta och utandningsbesvär i samband med luftvägsinfektioner. Viktigt att skilja från viruskrupp med hes hosta och inandningsbesvär.

Tre episoder av obstruktiv bronkit hos barn under 3 års ålder definieras som astma.
Astmadiagnos kan ställas vid färre episoder hos barn över 3 år eller för yngre barn som också har allergier.

Läs mer Andningssvårigheter

Bronchiolit används i andra länder som synonym för svår obstruktiv bronkit. I Sverige används begreppet främst för svår andningssjukdom hos barn under 6 månader, ofta orsakat av RS-virus eller metapneumovirus. Dessa virus cirkulerar vanligen under vintern och ger återkommande infektioner i alla åldrar. I Sverige har de flesta barn haft infektion med RS-virus någon gång under de första två levnadsåren och infektion med metapneumovirus vid 5 års ålder.

Symtom

Följande symtom är kännetecknande för luftrörskatarr:

 • hosta
 • hög andningsfrekvens
 • andningsbiljud, mest under utandning
 • indragningar i bröstkorgen intercostalt, subcostalt, i jugulum.

Symptomen ovan föregås ofta av någon dags feber och snuva.

Orsak

Luftrörskatarr är en inflammation i luftrörens slemhinna som vanligen orsakas av en virusinfektion.

Smittsamhet och inkubationstid

Olika virus har olika smittsamhet och inkubationstid. Kontaktsmitta, droppsmitta och för vissa virus luftburen smitta.

Spädbarn har ofta skydd av antikroppar överförda från modern under graviditeten och genom bröstmjölk, dock ej mot RS-virus. Därför bör barn under 3–6 månaders ålder skyddas mot närkontakt med personer med luftvägssymptom, speciellt vintertid då RS-virus sprids med vanliga förkylningssymptom hos äldre syskon och vuxna.

Behandling

Följande kan ge lindring vid symtom på luftrörskatarr:

 • Låta barnet sitta upp eller hålla barnet upprätt i famnen mot axeln.
 • Låta barnet andas sval luft.
 • Ge barnet rikligt med dryck och febernedsättande vid behov.

Remiss till specialistläkare

Återkommande obstruktiva episoder eller enstaka hos barn med allergi för ställningstagande till astmamedicinering.

Förutom akuta obstruktiva episoder bör man efterfråga och remittera barn som har

 • hosta som inte går över lika snabbt som hos andra i barngruppen
 • andningsbesvär vid fysisk ansträngning
 • långvarig natthosta.

Tänk även på kikhosta vid långvarig hosta, även hos vaccinerade barn. Vid misstanke om aktuell kikhostesmitta tages PCR-test.

Åter till förskola

Om barnet orkar med aktiviteterna, och inte har feber, kan barnet vara i förskolan eller annan barnomsorg.

Referenser

 • SBU-rapport 251/2016 Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat.
 • Barnläkarföreningens allergisektion: Astmaterminologi och definitioner 2020
 • Nelson: Textbook of Pediatrics 2019; Chaper 418: Wheezing, bronchiolitis and bronchitis.
 • Sarah S Long et al: Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases 6:th Edition 2022 Elsevier.

Till toppen av sidan