• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Ögon- och synundersökning av barn 2-5 månader

Varför man undersöker barnets ögon, hur undersökningen går till och vad som behöver remitteras till ögonläkare.

Syfte med undersökningen

Under denna fas är det angeläget att bedöma att barnet utvecklar syn på ett normalt sätt.

Senast när barnet blivit 2 månader bör det ha utvecklat sin syn så att det ger stadig blickkontakt och svarsleende. Det är mycket viktigt att detta undersöks noggrant, eftersom det är vid denna ålder flera allvarliga synnedsättande missbildningar och sjukdomar upptäcks.

När barnet växer, förväntas synen utvecklas ytterligare. För att synen ska utvecklas på ett normalt sätt behöver alla sjukdomar som stör synen hittas i tid. Annars finns risk för bestående synpåverkan på grund av amblyopi. Läs mer här om amblyopi. 

Före 2-3 månaders ålder har spädbarn svårt att ställa in ögonen rätt. En påtaglig skelning dessförinnan är ändå anmärkningsvärd och ska föranleda remiss till ögonklinik. Orsaken kan vara en tumör eller grå starr.

Detta ingår i undersökningen

  • Syn
  • Nystagmus
  • Skelning

Naturligtvis kan andra undersökningar ingå vid behov. Tänk särskilt på barn som av något skäl inte undersökts tidigare på BB eller BVC.

Undersökningsteknik

Undersök att barnet kan ge god ögonkontakt och svarsleende. Barnet ska också kunna följa ett föremål med blicken.
Anpassa föremålens typ och storlek efter barnets ålder. Hör efter att föräldrarna också upplever bra blickkontakt och att de får svarsleende.

Tänk på att synen förväntas fortsätta att utvecklas och bör bedömas utifrån ålder

2–3 månader. Tycker om att titta på rörliga föremål. Tittar på sina händer och leker med de egna fingrarna framför ögonen.

3–4 månader. Börjar kunna styra handen mot något som barnet vill ta.

Undersök om det föreligger nystagmus

Undersök att det inte föreligger nystagmus (ögondarr).  Nystagmus innebär att ögonen inte är stilla utan rör sig med små rörelser, ”darrar”, och kan vara ett tecken på att synen inte utvecklats normalt.
Läs mer här: Nystagmus - ögondarr

Undersök om barnet skelar

Bedöm om barnet skelar. De första månaderna har barnet svårt att ställa in ögonen rätt, och skelning av och till är normalt. En påtaglig skelning där ögonen hela tiden är felställda är dock inte normalt och bör utredas.

Genom att använda oftalmoskop/ficklampa vid undersökningen ser man om ljusreflexen på hornhinnan, alltså inte den röda reflexen i pupillen, faller symmetriskt på båda ögonen. Om ljusreflexen inte är symmetrisk betyder det att barnet skelar.
Läs mer här: Skelning

Undersök ögonlock, hornhinna och pupiller

Om man tycker att det är tveksamt om barnet har normal syn är det viktigt att även titta noga på ögonlock, hornhinna och pupiller.
Läs mer här: Ögon och synundersökning av barn 0-1 månader

Remittering

Vid utvecklingsuppföljning vid 2 månaders ålder är det viktigt att direkt remittera till ögonklinik om barnet har ett avvikande synbeteende eller nystagmus.

Påtaglig skelning ska remitteras till ögonklinik enligt artikeln om skelning.
Läs mer här: Skelning

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan