• Du har valt: Uppsala län

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

Ögon- och synundersökning av barn 6 månader till 3 år

Varför man undersöker barnets ögon, hur undersökningen går till och vad som behöver remitteras till ögonläkare.

Syfte med undersökningen

Under denna period går utvecklingen av synen vidare och medfödda sjukdomar och missbildningar bör vara upptäckta om barnet varit på sedvanliga BVC-besök. Nytillkomna sjukdomar kan uppträda.

Det är viktigt att man upptäcker och remitterar barn med skelning eftersom en skelning kan störa synutvecklingen och leda till amblyopi.

Det är också viktigt att synutvecklingen bedöms och att barn med onormalt synbeteende för åldern remitteras till ögonmottagning. Allt eftersom barnet växer ställer det högre krav på sin syn, och en synnedsättning som inte märktes hos ett litet barn, kan ge sig till känna när barnet blir större. Exempelvis kan man hos barn med mycket stora brytningsfel upptäcka att de ser dåligt i 2-års åldern.

Vad ingår att undersöka

  • Syn
  • Skelning
  • Även lämpligt att bedöma röd reflex

Naturligtvis kan andra undersökningar ingå vid behov. Tänk särskilt på barn som av något skäl inte undersökts tidigare på BB eller BVC.

Undersökningsteknik

Synen bör bedömas utifrån ålder. Fråga föräldrarna hur de upplever barnets syn. Ställ specifika frågor, framför allt till förstagångsföräldrar som kanske inte vet vad de ska förvänta sig.

6-8 månader gamla barn brukar tycka om att plocka smulor, kasta ner leksaker och titta efter dem.

Ju större barnen blir desto mer detaljerade saker är de intresserade av.

Fråga exempelvis om barnet tycker om att titta på bilder i böcker, filmer på Ipad, kan se en häst långt bort på en äng. Fråga också om de har ”titta nära beteende” som tecken på nedsatt syn.

Vid besöket på BVC bedöms om barnet beter sig synmässigt normalt för sin ålder. Det är bra att visa leksaker i olika storlekar och man kan också låta barnet undersöka dem. Då kan man se hur nära barnet tittar och om det undersöker med synen eller med andra sinnen.

En del 3-åringar som har lätt att medverka kan klara synprövning på samma sätt som 4-åringar, det vill säga med en HVOT-syntavla.
Läs mer här : Ögon och  synprövning - 4 år

Röd reflex bör bedömas vid 6-månadersuppföljning och vid behov även vid andra besök. Läs mer här: Ögon- och synundersökning av barn 0-1 månader

Skelning

Förekomst av skelning bör undersökas vid upprepade tillfällen och alltid om föräldrar påpekar att man sett skelning hemma. För att se om barnet skelar är det lämpligt att låta barnet titta på en ficklampa/oftalmoskop och se om ljusreflexen från lampan faller symmetriskt på hornhinnorna på barnet.

Vid 6, 10-12 och 18 månaders ålder bör man fråga föräldrarna om de misstänkt skelning och titta på ljusreflex och rörlighet.

Det är viktigt att använda rätt undersökningsteknik för att upptäcka skelning. 
Läs mer här: Skelning

Handläggning - remiss

  • Avvikande synbeteende remitteras till ögonläkare.
  • Skelning ska remitteras enligt artikel om Skelning.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan