• Du har valt: Värmland
Hälsobesök

Hälsobesök 5 år

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Hälsosamtal och vägledning

Livssituation

Psykisk och social hälsa

  • Hur mår barn och föräldrar?
  • Familjesituation, hur fungerar vardagen? 
  • Föräldraskap
  • Jämställt föräldraskap
  • Barnomsorg - lek med andra barn
  • Börja förskoleklass: Förskoleklassen - Skolverket
     

Barnsäkerhet

Levnadsvanor

Hälsoundersökning


Somatisk undersökning 

Sammanfattning/Epikris

Barn i behov av riktade insatser

Kompletterande kartläggning och bedömning av barnets hälsa och utveckling. Syftet är att få ytterligare kunskap och förståelse för barnet för att kunna ge individuella insatser och stöd. Exempelvis fördjupad hälsovägledning, uppföljning, föräldrastöd, stödjande samtal, hembesök och/eller behov av insatser från annan vårdnivå eller verksamhet.

Ta ställning till ytterligare: teambesök, läkarundersökning, sjuksköterskebesök, hembesök eller insats från annan aktör.

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan