• Du har valt: Värmland

Vaccination

Fakta och riktlinjer för vaccinationer, barnvaccinationsprogrammet med schema, förvaring, injektionstekniker, föräldrakommunikation, förberedelser, smärtlindring och vad du ska ta hänsyn till i särskilda fall.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Vaccinationsprogram för barn

Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

Tidigare vaccinationsprogram

Scheman över tidigare vaccinationsprogram; vilket år de infördes, upphörde och eventuellt återinfördes.

Vaccinationer som inte ingår i programmet

Vad som gäller för vacciner som inte ingår i programmet såsom hepatit B, BCG, influensa, TBE, vattkoppor och resevacciner.

Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

Kontraindikationer vid vaccinationer för barn med allergier, immunbrist, funktionsnedsättningar, cancer, blodsjukdomar, neurologiska sjukdomar, för tidigt födda och andra sjukdomar och tillstånd.

Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Kartläggning av vaccinationsstatus och kompletteringar av det allmänna och särskilda vaccinprogrammet.

Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

Om barnhälsovårdens ansvar angående ordination och medicinska bedömningar i samband med vaccinationer av barn.

Dokumentation och rapportering av vaccinationer

Hur och var vaccinationer och eventuella biverkningar ska dokumenteras och rapporteras.

Manual för checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Manual för checklista för att utesluta kontraindikationer inför vaccination med BCG-vaccin och rotavirusvaccin.

Injektionstekniker vid vaccinationer

Instruktioner med bilder för intramuskulär, subkutan och intrakutan injektion i samband med vaccination av barn mellan 0-5 år.

Smärtlindring vid vaccinering

Barn har rätt till smärtlindring. Här finns råd och strategier för att minska smärta hos barn vid vaccinering. Förberedelser för sjuksköterskan, barn och föräldrar.

BCG-vaccination

BCG-vaccination erbjuds inom barnhälsovården till barn som har en förhöjd risk att smittas av tuberkulos (TB).

Tuberkulintest, TST

Vilka barn som ska erbjudas tuberkulintest och i vilka situationer tuberkulintest ska göras och inte. Administrering, avläsning och bedömnings av resultat.

Hepatit B-vaccination

Hepatit B-vaccinets skyddseffekt, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinatörens ansvar i samband med vaccination

Vad vaccinatören alltid ska kontrollera i samband med vaccination samt riktlinjer vid risk för överkänslighetsreaktioner.

Funderingar om och tveksamheter till vaccinationer

I Sverige väljer de allra flesta att vaccinera sina barn, men det har blivit vanligare att vacciner diskuteras. Läs hur man kan samtala med föräldrar som har funderingar eller är tveksamma till vaccinationer.

Film: Vaccination - samtal om tvekan

Filmen visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn.

Därför vaccineras barn

Om vaccinets syfte och effekt och vad som krävs för att skydda barn från allvarliga sjukdomar.

Så fungerar vacciner

Om smittämnen, immunitet, dosering, levande och avdödade vacciner och tillsatser.

Anafylaxi på bvc

Symtom, orsaker, åtgärder vid anafylaktiska reaktioner samt vilka läkemedel som ska finnas på BVC.

Fördjupad fakta om vaccinationer

Fakta om vaccinationer till hjälp för att svara på kunskapstesterna om vaccinationer.

Testa dina kunskaper - om vacciner och dess sjukdomar

Här kan du testa dina kunskaper angående de vacciner som ges på BVC och sjukdomarna som de skyddar mot. Fler än ett alternativ kan vara rätt.

Testa dina kunskaper - om vaccinationer

Här kan du testa dina kunskaper om vaccinationer. Fler än ett alternativ kan vara rätt.

Till toppen av sidan