• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten

Om Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är ett nationellt metod- och kunskapsstöd för professionen. Syftet med den nationella handboken är att ge förutsättningar för en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet i hela Sverige. Innehållet på Rikshandboken skrivs och granskas av verksam personal inom barnhälsovård och barnmedicin.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Det här är Rikshandboken i barnhälsovård

  Rikshandboken i barnhälsovård innehåller metoder och riktlinjer för svensk barnhälsovård samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling. Rikshandboken i barnhälsovård drivs av Inera AB på uppdrag av Sveriges regioner och kommuner.

 • Rikshandboken - The National Handbook for Child Health Services

  Rikshandboken is the national handbook for providing knowledge- and methodological support in Swedish Child Health Services.

 • Rikshandbokens redaktionsråd

  Redaktionsrådet är ett tvärprofessionellt råd med representanter från central barnhälsovård. Redaktionsrådets primära uppgift är att stödja redaktionen i innehållsproduktionen och vara en garant för att innehållet följer nationell konsensus.

 • Använda Rikshandbokens innehåll

  Här finns riktlinjer för hur du får citera och presentera Rikshandbokens texter och bilder.

 • Guide för författare och granskare

  Avtalsbilagor, uppdragsbeskrivningar och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken.

 • Kontakta Rikshandboken

  Här finns kontaktformulär till Rikshandbokens redaktion och information om vart du vänder dig om du vill anmäla ett tekniskt problem med webbplatsen.

 • Regionala tillägg

  Ibland finns de regionala riktlinjer som skiljer sig från de nationella. Om det finns regionala riktlinjer hittar du dem längst ner på sidan under rubriken "Regionala tillägg".

 • Nyhetsbrev

  Här kan du prenumerera på Rikshandbokens nyhetsbrev.

 • Nytt och reviderat på Rikshandboken

  Här hittar du senaste reviderat och nytt innehåll på Rikshandboken i barnhälsovård sorterat i datumordning med det senaste först.

 • Kontaktuppgifter till barnhälsovårdsenheter

  Kontaktuppgifter till funktionsbrevlådor på BHV-enheterna.

 • Tillgänglighetsredogörelse

  Den här sidan beskriver hur Rikshandboken i barnhälsovård uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Rikshandbokens hantering av kakor, cookies

  En kaka eller cookie är en textfil som sparas ner på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats. Cookies används för att göra ditt besök på webbplatsen så bra som möjligt.

 • Behandling av personuppgifter

  Kontakta Inera AB om du vill veta vilka personuppgifter som sparas och om du vill att några uppgifter tas bort.

 • Tidigare enkäter

  Här kan du se tidigare frågor och svar till Rikshandbokens användare.

Till toppen av sidan