• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barn som riskerar att fara illa

Intyg vid risk för könsstympning

Till vederbörande

Könsstympning, även kallat omskärelse, av flickor avser alla ingrepp som syftar till att ändra eller skada en flickas yttre könsorgan. Det finns inga medicinska fördelar med könsstympning. Ingreppet leder till bestående skador på könsorganen och påverkar flickors hälsa negativt.

Många flickor lider dagligen av smärta och andra psykiska och kroppsliga problem av könsstympning. Senare i livet kan könsstympning också öka riskerna vid förlossning för både modern och barnet som föds.

Könsstympning av flickor orsakar en försämrad hälsa, bland annat genom:

  • kraftig blödning i underlivet
  • infektioner i urin och könsorgan
  • svårigheter med att kissa, inklusive smärta och att urinen inte kan rinna fritt
  • svårigheter vid menstruationen, inklusive smärta och att blodet inte kommer ut
  • andra smärttillstånd i könsorganen, inklusive smärtsamma ärr
  • svårigheter att genomgå nödvändiga medicinska undersökningar och hälsokontroller
  • komplikationer vid förlossning som kan utgöra livsfara, framför allt om denna inte sker på modern förlossningsavdelning.

Könsstympning/omskärelse av flickor är olagligt i Sverige. Detta gäller även om ingreppet sker utomlands på en flicka som är bosatt i Sverige. Enligt svensk lag (1982: 316) är maximalt straff för att stödja eller vara behjälplig vid könsstympning, 10 års fängelse och minimistraffet är 2 års fängelse.

Ovanstående intygas av ansvarig specialistsjuksköterska/läkare på barnavårdscentralen:

Signatur och titel:

 

Kontaktuppgifter och arbetsplats/stämpel:

Mer på Rikshandboken

Könsstympning av flickor

Definition och förekomst, hälsoundersökning och samtal med föräldrar om könsstympning, förebyggande insatser och hur man kan identifiera flickor som riskerar att bli könsstympade.

Orosanmälan till socialtjänsten

Beskrivning av hälso- och sjukvårdens skyldighet när det gäller att anmäla oro för att ett barn far illa. Hur en orosanmälan ska skrivas, rutiner och dokumentation samt om socialtjänstens omhändertagande efter inkommen orosanmälan.

Till toppen av sidan