• Du har valt: Värmland

Referenser - Barn och tobak

 1. Socialstyrelsen. Graviditet, förlossningar och nyfödda barn. 2018.
 2. Socialstyrelsen. Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor. 2018;
 3. Folkhälsomyndigheten. Nationella folkhälsoenkäten. 2018.
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2018 – stöd för styrning och ledning.. 2018.
 5. Surgeon General. The health consequences of smoking: 50 years of progress: a report of the Surgeon General.. Washington: Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.: 2014.
 6. P Möllborg. Sudden infant death syndrome – epidemiology and environmental factors - Prevention is still a challenge.. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 2016;
 7. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 2014. ISBN 978-91-7555-157-9;
 8. Gilliland FD, Li YF, Peters JM. Effects of maternal smoking during pregnancy and environmental tobacco smoke on asthma and wheezing in children. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(2):429-36;
 9. Jones LL, Hashim A, McKeever T, Cook DG, Britton J, Leonardi-Bee J. Parental and household smoking and the increased risk of bronchitis, bronchiolitis and other lower respiratory infections in infancy: systematic reviw and meta-analysis.. Respir Res.. 2011;12:5.;
 10. Murray R, Britton J, Leonardi-Bee J. Second hand smoke exposure and the risk of invasive meningococcal disease in children: Systematic review and metaanalysis. BMC Public Health. 2012;12:1062.
 11. Lannerö E, Wickman M, Van Hage M et al. Exposure to environmental tobacco smoke and sensitisation in children. Thorax. 2008;63:172-176.
 12. Böhme.M, Kull I, Bergström A et al.. Parental smoking increases the risk for eczema with sensitization in 4-year-old children. J Allergy Clin Immunol. 2010;125(4):941-3.
 13. Shenassa ED, Brown MJ. Maternal smoking and infantile gastrointestinal dysregulation: the case of colic. Pediatrics. 2004;114(4):497-505.
 14. Leonardi-Bee J, Jere ML, Britton J.. Exposure to parental and sibling smoking and the risk of smoking uptake in childhood and adolescence: a systematic review and meta-analysis.. Thorax. 2011;;66:10 847-855..
 15. Mayhew KP, Flay BR, Mott JA. Stages in the development of adolescent smoking. Drug and Alcohol Dependence 59;2000:S61-81..
 16. Fass Vårdpersonal. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF); 2023.
 17. WHO Study Group on Tobacco Product Regulation (TobReg) 2015.. Waterpipe tobacco smoking:health effects, research needs and recommended actions for regulators; 2nd edition.
 18. Enghag M, Höjer J. Vattenpiprökning kan ge allvarlig kolmonoxidförgiftning. Risk för bestående neurologiska skador. Läkartidningen. 2011;108:1359-60.
 19. Högberg L, Larsson M. E-cigaretter är ett dåligt alternativ till att sluta röka. Hälsorisker och beroende är dåligt utforskade. Läkartidningen. 2014;111:
 20. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Om e-cigaretter. 2017;
 21. L Adermark, K Danielsson.. Elektroniska cigaretter - En kunskapssammanställning om användning, attityder och potentiella hälsoeffekter.. Västra Götaland; Sahlgrenska Akademin: Göteborgs universitet Inst för Neurovetenskap och fysiologi.; 2018. Rapport nr 2018:16;
Till toppen av sidan