• Du har valt: Värmland

Referenser - Bemöta föräldrars oro

  1. Plantin L, Daneback K. Föräldraskap och internet Nya mötesplatser och informationsvägar kring det senmoderna föräldraskapet. Socialvetenskaplig tidskrift. 2010;2:
  2. Dalin, P.& Lang H.F (2016). Föräldrars erfarenheter av kontakten med Barnhälsovårdens sjuksköterskor – En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv. Magisteruppsats Linneuniversitetet.
  3. Hjälmhult, E., Lomborg, K. (2012). Managing the first period at home with a newborn: a grounded theory study of mothers’ experience. Scandinavian Journal of Caring Science. 26, 654–662. 
  4. Håkansson, L. (2015). Sjuksköterskans erfarenhet av samtal om hälsosamma matvanor inom Barnhälsovården (Magisteruppsats). Mittuniversitetet avdelningen för hälsovetenskaper.
  5. Håkansson, L., Derwig, M. & Olander, E. (2019). Parents’ experiences of a health dialogue in the child health services: a qualitative study. BMC Health Services Research. 19:774
  6. Regber, S. Barriers and Facilitators of Health Promotion and Obesity Prevention in Early Childhood: A Focus on Parents Results from the IDEFICS Study, (2014)
  7. Garnweidner, L.S, Terragni, L, Pettersen, K.S, Mosdøl, A. Perceptions of the host  country’s food culture among female immigrants from Africa and Asia: aspects relevant for cultural sensitivity in nutrition communication. Journal of Nutrition Education and Behavior. 44(4), 335-342.
Till toppen av sidan