• Du har valt: Värmland

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation och journalföring, barnkonventionen, samordning och insamling av nationell statistik.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd

  Om det nationella rådets uppdrag och funktion.

 • Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

  Barnhälsovårdens övergripande folkhälsoarbete syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn.

 • Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

  Hur man ska informera föräldrar om barnhälsovårdsregistret, vilka uppgifter som registreras och vad syftet med registret är.

 • Dokumentation och journalföring

  Patientjournalen har många olika funktioner men ska i första hand spegla innehållet i viktiga delar i vården som till exempel bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering.

 • Centrala barnhälsovårdsteam

  De centrala barnhälsovårdsteamen har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i den egna regionen.

 • Amningsstatistik

  Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från landets barnavårdscentraler, aggregerad per län, angående i vilken utsträckning barn ammas under första levnadsåret.

 • Barnkonventionen

  Om barnkonventionen och hur den påverkar arbetet inom barnhälsovården.

Till toppen av sidan