• Du har valt: Värmland
Metoder och riktlinjer

Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation och journalföring, barnkonventionen, samordning och insamling av nationell statistik.

Innehåll

Visa innehåll som:
Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd

Om det nationella rådets uppdrag och funktion.

Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

Barnhälsovårdens övergripande folkhälsoarbete syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn.

Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

Hur man ska informera föräldrar om barnhälsovårdsregistret, vilka uppgifter som registreras och vad syftet med registret är.

Dokumentation och journalföring

Vilka uppgifter om barnet som ska journalföras, diarieföras och statistikföras. Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och offentlighetslagen.

Centrala barnhälsovårdsteam

De centrala barnhälsovårdsteamen har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i den egna regionen.

Amningsstatistik

Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från landets barnavårdscentraler, aggregerad per län, angående i vilken utsträckning barn ammas under första levnadsåret.

Barnkonventionen

Om barnkonventionen och hur den påverkar arbetet inom barnhälsovården.

Till toppen av sidan