• Du har valt: Värmland
Infektioner - översikt

Torsk i barnets mun

Definition, symtom och behandling av torsk. Torsk är vanligast hos barn under ett år.

Definition

Infektion i munhålan förorsakad av en svamp, Candida albicans. Candida finns naturligt i barnets mun. Ibland kan det bildas mer svamp. Då uppkommer vita beläggningar som ses särskilt på kindernas och läpparnas insidor och på tungan. Torsk är vanligast hos barn under ett år.

Symtom

Utöver att man ser de vita beläggningarna i munnen enligt ovan, så kan barnet få matningssvårigheter. Ibland kan barnet få svamputslag även i underlivet.

Behandling

  • Måttliga förändringar hos ett friskt barn går tillbaka av sig självt och behöver ingen särskild behandling.
  • Det är viktigt att mamman rengör sina bröstvårtor före och efter amning. Vid svampinfektion hos mamman, läs mer om  sår och sår och sprickor vid amning.
  • Om nappar används skall de kokas dagligen, för att undvika smitta..
  • Vid uttalade eller envisa förändringar rekommenderas i första hand Nystatin mixtur (Mycostatin ®) 100 000 IU/ml, 1 ml 4 ggr/dag. Detta kan penslas på förändringarna i barnets mun t.ex. med en bomullsvirad pinne. Överskottet sväljs ner . Behandling ges till symtomen försvunnit och några dagar till, ofta blir det 2-6 veckor.
  • Vid svåra förändringar som påverkar barnets sugförmåga eller välbefinnande kan man ge Flukonazol per os (Diflucan ®oral suspension 10 mg/ml). Dosering beroende av ålder och vikt se FASS.
  • Barn med nedsatt immunförsvar (t.ex. mycket prematura) kan behöva behandling profylaktiskt eller redan vid små torskangrepp.

Tidigare vanliga behandlingar med mineralvatten, bikarbonatlösning, lingondricka med mera saknar dokumenterad effekt. Candida albicans trivs bäst i sur miljö och en basisk lösning skulle därför kunna tänkas motverka svampväxt. Men ovan nämnda lösningars eventuellt pH-höjande effekt i munnen varierar mycket och håller inte under särskilt lång tid. Några allvarliga biverkningar av dessa medel är dock inte sannolika.

Behandling med gentianaviolett som förr användes för pensling, rekommenderas inte alls längre på grund av biverkningsrisken.

Till läkare

Vid utbredda eller envisa förändringar som inte svarat på lokal behandling för ställningstagande till systemisk behandling.

Till toppen av sidan