• Du har valt: Värmland

Referenser - Det nyfödda barnets reflexer

    • Lagercrantz H, Hellström-Westas L, Norman M. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
    • Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
    • Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.
    Till toppen av sidan