• Du har valt: Värmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Ögon - översikt

Tårkanalsstenos

Barn med stenos i tårkanalen har ett stopp i avflödet för tårarna. Det är ett relativt vanligt tillstånd. Vid undersökningen är det viktigt att utesluta konjunktivit.

Syfte med undersökningen

Medfödd tårkanalsstenos är ett relativt vanligt tillstånd och är oftast ensidigt men kan även finnas på båda sidor. De flesta öppnas spontant före ett års ålder.

Barn med stenos i tårkanalen har ett stopp i avflödet för tårarna. Eftersom tårar innehåller fett, slem och vätska, blir ett öga med tårkanalstenos kladdigt.  Symtomen brukar komma inom första levnadsmånaden. Ögat är konstant lite mer tårfyllt och ofta lite kladdigt. Ögonvitan är inte röd och ögonlocken är inte svullna vid en tårkanalsstenos.

Det är viktigt att skilja mellan ett kladdigt öga på grund av tårkanalsstenos och ett kladdigt öga på grund av en konjunktivit.  Läs mer om konjunktivit i Neonatal konjunktivit  och  Ögonbesvär hos barn.

Man bör på BVC vara väl förtrogen med handläggning av tårkanalstenos och när barnet eventuellt ska remitteras till ögonklinik.

Undersökningsteknik

Titta noga på ögonen och lägg märke till om ett eller båda ögon är tårfyllt och/eller kladdigt. Notera om ögonvitan är rodnad eller om ögonlocken är svullna.

Rodnad av öga och svullna ögonlock tyder på konjunktivit. Vid tårkanalstenos är ögat inte rött och ögonlocket inte svullet. 

Barn med ögon som tåras och samtidigt är påtagligt ljuskänsliga samt kniper ihop ögonen kan ha kongenitalt glaukom. Ögonläkare bör konsulteras i dessa fall.

Handläggning

Tårkanalstenos kräver sällan någon annan behandling än att tvätta rent. Man kan också massera över tårsäcken in mot näsroten för att trycka ut sekret och stimulera öppning av stenosen.
Huden kring ögat blir lätt irriterad av tårvätskan och kan behöva skyddas med fet barnsalva eller liknande.

Det är inte meningsfullt att odla eller behandla med antibiotika för en tårvägsstenos.

Information till föräldrarna är viktig, så att de är helt införstådda med handläggning och förväntat förlopp.

Ibland kan tillståndet kompliceras genom att barnet får en konjunktivit som kan behöva behandlas med antibiotikadroppar. Det kan också tillstöta en infektion i tårsäcken (dacryocystit) som kan kräva antibiotika per os.

Remittering

Om stenosen finns kvar vid cirka ett års ålder ska remiss skickas till ögonklinik för ställningstagande till sondering av tårvägar.

Om barnet har upprepade konjunktiviter eller har en dacryocystit kan remissen skickas tidigare än ett års ålder.

Regionala tillägg

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan