• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Pediatrik

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undersökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet: ögon- och syn, hörsel, mun- och svalg, hjärta och lungor, rygg, höftleder, skalle, buk och genitalier.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Hjärta, femoralispulsar och lungor - undersökning

  Lyssna efter blåsljud över basen, efter vänster sternalkant och apex, och glöm inte platsen för ductus arteriosus. Hjärttoner bedöms främst med hänsyn till dubblering.

 • Höftleder - undersökning

  Alla höftledsluxationer kan inte upptäckas med klinisk undersökning på BB. Det är därför mycket viktigt att höftlederna undersöks ordentligt vid läkarundersökningarna på BVC.

 • Hörsel och lekaudiometri - undersökning

  Vid varje besök på BVC ska man fråga hur föräldrarna uppfattar barnets hörsel. Vid fyra års ålder genomförs en lekaudiometri.

 • Mun och svalg - undersökning

  Barnets munhåla och svalg ska undersökas under den första läkarundersökningen vid fyra veckors ålder samt vid de följande läkarundersökningarna.

 • Ryggundersökning av spädbarn

  Syfte med undersökningen, vilka moment som ingår, vilka tillstånd som är vanliga, avvikelser och remittering.

 • Testiklar - undersökning

  Undersökning och åtgärd när testiklar inte återfinns i pungen, retentio testis eller när retraktila testiklar föreligger.

 • Undersökning av barnets mage

  Palpation och inspektion av buken hos spädbarn och barn över ett år. Hur man undersöker, vad man letar efter, avvikelser och när man ska remittera vidare.

 • Undersökning av flickors genitalia

  Syfte med att undersöka flickors genitalia, hur undersökningen går till, vad som är normalvariation, avvikelser samt hur en avvikelse handläggs.

 • Undersökning av skalle och nackfunktion

  Hur man undersöker barnets huvud och nackfunktion på BVC. Normalvariation och avvikelser.

 • Ögon- och synundersökning på BVC - översikt

  Översikt för artiklar om ögon- och synundersökningar på BVC i åldrarna 0-1 månad, 2-5 månader, 6 månader till 3 år samt synprövning vid 4-årsbesöket.

Mer på Rikshandboken

Hälsobesök

Översikt för hälsobesöken i alla åldrar med riktlinjer för antal besök på bvc, undersökningar och vägledande samtal samt länkar till fördjupad information.

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Till toppen av sidan