• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Somatiska undersökningar - översikt

Undersökning av skalle och nackfunktion

Hur man undersöker barnets huvud och nackfunktion på BVC. Normalvariation och avvikelser.

Undersök upp till 18 månader

Undersökningen av barnets huvud genomförs rutinmässigt vid alla hälsobesök upp till åtminstone 18 månaders ålder. Huvudomfång mäts och registreras i tillväxtkurvan fram till två års ålder.

Moment som ingår i undersökningen

Följande moment ingår i undersökningen:

  • Inspektion av barnets huvudform och nackfunktion.
  • Palpation av fontanell och suturer (tillväxtsömmar).
  • Bedömning av skallens storlek och tillväxt.

Skallformer, fontaneller och suturer

Skalle uppifrån, där man ser stora och lilla fontanellen, samt främre suturen, koronasuturen, sagittlasuturen, och lamdoidsuturen. Illustration.
Skallsuturerna och lilla och stora fontanellen.
Från vänster: normal skallform, brachycephaly och plagiocephaly.

Undersökningsteknik

Palpation

Stora fontanellen är lättare att palpera än den lilla fontanellen, och är oftast den som anges. För palpation av suturerna känn med fingertopparna längs mittlinjen över skallen (sagittalt), ner mot tinningarna (koronart). Därefter känner man snett nedåt från lilla fontanellen över suturen som heter Lambdoidea. Den främre suturen över pannan som är en förlängning av sagittala suturen heter Metopica och den palperas också.

Mätning av huvudomfång

Tillväxten av barnets huvud mäts med ett vanligt måttband över det största omfånget och måttet anges i centimeter med en decimal. Det är viktigt att sträcka måttbandet ordentligt kring huvudomfånget. Huvudomfånget kan vara svårt att mäta hos barn som rör sig mycket, och det är en fördel om samma person mäter huvudomfång hos barnet vid de olika hälsobesöken.

Instruktioner för mätning och vägning på BVC

Avvikande huvudomfång

Undersökning huvudform

ett spädbarn ligger på rygg på golvet med huvudet vänt mot fotografen
Undersökning av barnets huvudform i liggande ställning.

Så här undersöker man huvudformen när barnet ligger ner:

  • Lägg barnet på rygg med huvudet mot dig.
  • Titta på barnets huvud uppifrån dess hjässa: Inspektera eventuell platthet mitt bak eller på någon sida av bakhuvudet.
  • Se också på öronens placering; är ena örat framskjutet?
  • Notera eventuell utbuktning framåt på ena sidan i pannan. När skallen är platt mitt bak finns ofta en breddökning åt sidorna.

 

Ett barn i två års åldern sitter i sin förälders knä medans en BHV-sjuksköterska undersöker barnets huvudform.
Undersökning av huvudformen i sittande ställning.

När barnet blivit äldre kan huvudformen även undersökas i sittande. Låt barnet sitta i förälders knä med ryggen vänd mot dig. Inspektera huvudformen: bakhuvudet, öronen, pannan.

Undersökning av nackfunktion

Inspektera om barnet kan hålla huvudet i medelläge eller om det finns en uppenbar favoritsida i ryggläge. Nackfunktion kan undersökas i både ryggläge och magläge.
Som undersökningsmaterial kan till exempel en röd boll användas.

Spädbarn ligger på rygg och vrider huvudet åt vänster för att titta en röd boll.
I ryggläge: Följer barnet den röda bollen liksidigt åt höger och vänster?
Ett spädbarn ligger på en filt på golvet och vrider huvudet för att titta på en räd boll som den vuxna håller i handen.
I magläge: Lyfter barnet upp huvudet i medelläge eller finns en uppenbar favoritsida?

Läs mer på BLF's delförening för endokrinologi och diabetes om:

Normalvariation

Huvudet förväntas ha en symmetrisk form och barnets huvudomfång förväntas följa tillväxtkurvan. Stora fontanellen kan normalt variera från 0,5 cm upp till 4 cm. Sagittala suturen kan vara vidgad i anslutning till fontanellen. Lilla fontanellen kan kännas under en kortare tid, oftast upp till 2 månaders ålder.

Om huvudomfång, huvudform, barnets utveckling och tillväxt i övrigt är normal, är det acceptabelt med en sluten främre fontanell från 6 månader, en öppen, upp till hälsobesöket i team vid tre års ålder.

Läs mer under stycket "Fontaneller" nedan.

Avvikelser - asymmetrier

Fostersvulst

Ödematös svullnad som ligger utanpå skallbenet och benhinnan. Den uppkommer efter att huvudet trycks mot bäckenet i förlossningskanalen eller efter förlossning med hjälp av vacuumextraktion. Den är i regel godartad, och går normalt tillbaka på några dagar till veckor, och kräver inga åtgärder. Kallas också för caput succedaneum.

Kefalhematom

Svullnad som uppkommer efter blödning under benhinnan. Mjuk eller spänd svullnad ofta på sidan eller bakre delen av huvudet, tydligt begränsad till skallbenet. Kefalhematomet uppkommer i samband med förlossning och förekommer hos cirka en procent av alla nyfödda, särskilt efter förlossningar med hjälp av tång eller vacuumextraktion. Merparten av kefalhematom försvinner spontant inom några veckor till månader, och kräver i regel inga åtgärder. Efter några veckor kan man ibland känna en eller flera små förhårdnader som beror på förkalkning. Senare kan det även kännas en central krater som kan feltolkas som en fraktur eller defekt i skallbenet.

Subgalealt hematom

Degig svullnad som brer ut sig diffust över skallen. Den uppkommer efter traumatisk förlossning, ofta har tång, eller sugklocka använts, där venerna mellan benhinnan och skalpen slits av och kan ge en sivande blödning. Subgaleala hematom är ovanliga, cirka 1–5 promille, men kan innehålla så mycket blod, 50-100ml, att barnet får lågt blodvärde. Symtom på blodförlust kan vara takykardi, blekhet och ibland gulsot. Tillståndet är potentiellt livshotande och behöver upptäckas och remitteras tidigt för övervakning och behandling.

Lägesbetingad skallasymmetri

Rekommendationen att sova på rygg har orsakat en ökad förekomst av lägesbetingad skallasymmetri hos spädbarn. Barn med en sådan asymmetri behöver läggas i magläge när barnet är vaken. Visa gärna föräldrarna och barnet på mottagningen hur de kan göra hemma. Föräldrarna rekommenderas broschyren Förebygga platt eller sned huvudform hos barn som finns på svenska och ett flertal andra språk. Låt barnet komma på extra besök efter någon vecka för att bedöma utvecklingen. Läs även här Skallasymmetri och torticollis

Torticollis

Barn med torticollis ska remitteras till fysioterapeut med kompetens inom området så tidigt som möjligt, helst inte senare än vid sex till åtta veckors ålder. Läs även här Skallasymmetri och torticollis

Fontaneller

Mycket stora fontaneller kan finnas vid hypothyreos eller skelettdysplasi. Barn med hypothyreos upptäcks vanligen genom PKU-screeningen och även skelettdysplasier upptäcks genom exempelvis avvikelser i tillväxt och skelettutveckling. Under förutsättningen att barnet är frisk, normal utvecklad och huvudomfång följer sin kurva kan läkarbedömning av öppenstående fontanell göras i samband med 3 års besök.

Om den främre fontanellen är öppen men liten så kan den vara svårt att känna med förhållandevis tjocka fingrar, ibland känns den endast som en lätt inbuktning av skallbenet. Om den inte kan kännas alls kan det bero på onormal suturslutning. Konsultera barnläkare vid osäkerhet.

Suturer

Om skallbenen har pressats ur läge i samband med förlossningen kan det leda till att benen ligger omlott. Alla eller vissa suturer kan kännas som upphöjda åsar. Om suturerna fortsätter att vara uppdrivna, inte är ruckbara och skallformen avvikande ska barnet bedömas av barnläkare med tanke på en eventuell för tidig suturslutning. Om sagittalsuturen palperas vidgad, och om skallen samtidigt växer snabbt, och/eller om fontanellen är spänd, alternativt kuddig vid palpation, ska barnet bedömas av barnläkare.

Skalltillväxt

Om huvudomfånget inte ökar med åldern, trots upprepade mätningar, är det ett observandum. Visar barnet dessutom tecken på utvecklingsförsening eller neurologiska avvikelser ska barnet bedömas av en barnläkare. Anledningar till att huvudomfånget ökar långsamt kan till exempel vara att hjärnan inte växer, mikrocephali, eller att samtliga suturer sluts förtidigt. Båda tillstånden är mycket ovanliga.

Om huvudomfånget ökar snabbt kan det bero på intrakraniell tryckstegring, till exempel hydrocephalus, hjärninflammation eller hjärntumör. Är barnet irritabelt eller slött och samtidigt har en buktande fontanell, kräkningar eller pupiller som riktas nedåt, solnedgångsfenomen, ska barnet omedelbart bedömas av barnläkare.

Till toppen av sidan