• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Polio monovalent vaccin

Poliovaccinets egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Poliovaccin är ett avdödat vaccin som innehåller poliovirus av typ 1, 2 och 3. Vaccinet har en mycket hög skyddseffekt.

Injektionsteknik

Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden är ren.

Vaccinet ges företrädesvis som intramuskulär injektion i låret på spädbarn och i överarmen på äldre barn. Injektionen kan också ges subkutant.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller Orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Lämplig nål vid subkutan injektion: Grå: 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Administration

Inom barnhälsovården ges vaccinet som rutin som en intramuskulär injektion . Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.
Till barn över ett år kan injektionen även som regel ges i överarmen vid behov

Ålder och intervall

Vaccination mot polio ges normalt med kombinationsvaccin i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccination med monovalent poliovaccin ges vid separat vaccination mot polio, till exempel vid komplettering av vaccinationsskydd till ofullständigt vaccinerade barn.

Fyra doser behövs för fullt skydd. Samtliga fyra doser ges enligt ordinarie schema under BVC-tiden.

För ålder och intervall se Barnvaccinationsprogrammet

Vid resa till länder där polio förekommer

Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före fem månaders ålder. Äldre barn bör ha fått vaccinationer enligt för deras ålder gällande schema.

Enligt WHO:s tillfälliga rekommendationer bör alla, oavsett ålder, som har vistats mer än fyra veckor i ett land där det finns risk för spridning av poliovirus till andra länder ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet.

Läs mer  Polio i världen - Folkhälsomyndigheten

Kontraindikation

Allergi mot något i vaccinet ingående ämne.

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan ska vaccinationen ställas in och skjutas fram. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation.

Se också Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar 

Biverkningar

Vanliga (<1/100): Måttlig feber, lokal rodnad, ömhet eller utslag.

Till toppen av sidan