• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Vacciner som inte ingår i programmet

Vaccin mot influensa, TBE, vattkoppor och resevacciner

Vad som gäller för vacciner mot influensa, TBE, vattkoppor och resevacciner.

Influensa

Vaccination mot influensa ingår inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges därför inte på BVC. Friska barn som inte tillhör riskgrupper kan vaccineras om föräldrarna så önskar.

Vaccination rekommenderas endast till barn äldre än 6 månader med kroniska sjukdomar där influensainfektion innebär ökad risk för allvarlig sjukdom. Det gäller exempelvis barn med:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion exempelvis extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Downs syndrom
  • svårinställd diabetes mellitus
  • ämnesomsättningssjukdomar.

Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig barnläkare.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten - Rekommendation om influensavaccin till riskgrupper

Kan ge reaktion hos äggallergiska barn

Ett levande influensavaccin kan innehålla en mindre mängd äggprotein, men risken för reaktion hos äggallergiska barn bedöms som låg och vaccinet bör kunna ges till barn med måttlig äggallergi. Uttalat allergiska barn med risk för anafylaktiska reaktioner bör bedömas, och vid behov vaccineras, av allergikunnig barnläkare.

TBE

Vaccination mot TBE, Tick borne encephalitis (fästingburen encefalit), ingår inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och ges därför inte på BVC. Vissa regioner erbjuder kostnadsfri TBE-vaccination till barn.

Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk. Barn under ett år vaccineras inte.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten - Vaccin mot Tick Born Encephalitis (TBE)

Vattkoppor

Allmän vaccination mot vattkoppor utreds i Sverige. För närvarande rekommenderas vaccination i syfte att skydda barn med ökad risk. Det gäller barn med allvarlig, underliggande sjukdom som sätter ned immunförsvaret, till exempel maligna sjukdomar och kronisk njursjukdom.

För att dessa barn inte ska smittas rekommenderas vaccination av syskon och nära kamratkontakter. Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig barnläkare.

Grundvaccination genomförs med två doser.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten – Vaccin mot vattkoppor

Resevacciner

Reseprofylax, förutom mot de sjukdomar som ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, är inte kostnadsfri och ska inte ombesörjas av BVC.

Observera att barn som ska resa till länder med hög förekomst av tuberkulos, och som ska stanna där i mer än tre månader och som kommer att vara i kontakt med lokalbefolkningen, ingår i definitionen av "riskgrupp för tuberkulos" och ska då erbjudas BCG-vaccination av barnhälsovården.

Barnet bör ha fått sina ordinarie vaccinationer och ska vid behov ha ytterligare några, beroende på resmål, resans längd och under vilka förhållanden resan sker. Vaccinationer kan behöva tidigareläggas, till exempel vid resor utanför Norden, men behovet av tidigareläggning och antal doser som behövs inför resa bör avgöras individuellt.

Läs mer i Barnvaccinationsprogrammet om påskyndat vaccinationsschema inför resa.

Läs mer i Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund vid resa.

Rekommendationerna om vaccinationer är olika för olika länder och föräldrarna bör diskutera barnets behov av vaccinationer med en resemedicinsk expertis. Familjen hänvisas till vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning.

I tveksamma eller svårare ärenden bör infektionsläkare rådfrågas.

Hepatit A

Hepatit A förekommer i hög frekvens i Östra Medelhavsländerna, Östeuropa, Afrika, Asien, Syd- och Mellanamerika. Barn som ska vistas där under lång tid (6 månader eller mer) eller upprepade gånger bör vaccineras. Likaså bör barn och vuxna i en familj vaccineras innan adoptivbarn från dessa områden tas emot.

Till barn fyllda 1 år rekommenderas vaccination mot hepatit A inför resa till riskland. Två doser ges med 6–12 månaders mellanrum. Om första dosen ges minst 2 veckor före avresa eller annan risk för exposition kan man räkna med ett visst skydd.

Om man har bråttom, till exempel efter en oväntad exposition bör immunglobulin ges. Immunglobulin kan ges i stället för hepatit A-vaccin till spädbarn från cirka 6 månaders ålder.

Regionala länkar

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Till toppen av sidan