• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Komplikationer vid amning - översikt

Störd utdrivningsreflex

Vad utdrivningsreflex innebär, hur den fungerar och vilken vägledning man kan ge om kvinnan upplever störningar i utdrivningsreflexen.

Hur utdrivningsreflexen fungerar

Oxytocin är det hormon som stimulerar utdrivningen av bröstmjölk. Det frisätts när barnet suger på bröstet. 

När barnet tar tag om bröstet och börjar suga, suger de ofta några snabba tag för att sedan vila. Därefter suger barnet ett par tag igen, vilar och väntar. Barnet fortsätter sen suga med snabba tag, kortare stunder men med högre frekvens, för att få igång utdrivningsreflexen. Det kan ta flera minuter innan utdrivningsreflexen kommer igång och mjölken kommer. Efter ytterligare en stund, när utdrivningen kommer igång, suger barnet med längre, djupare sugtag - kraftfullt och rytmiskt - gör regelbundna pauser för att vila och andas.

Utdrivningsreflexen kommer i omgångar under varje amningstillfälle. När utdrivningen avtar kan en del barn börja suga igen med snabba sugtag, medan andra barn väljer att suga långsamt, ta en längre paus, släppa bröstet eller somna. Det är helt normalt att det kan ta upp till 2 minuter innan utdrivningsreflexen kommer igång.

Kurva som visar olika svängningar som visar ett svlagmönster
Svalgmönster, Breastfeeding Child Health training 2013 UNICEF

Hur utdrivningsreflexen kan kännas

I början kan utdrivningsreflexen upplevas som pirrningar, dragningar, stickningar inne i  brösten. Trycket kan bli stort, så att bröstmjölken sprutar, om barnet släpper taget om bröstet (1). En del kvinnor känner utdrivningsreflexen väldigt tydligt medan andra knappt känner den alls. I samband med amning kan utdrivningsreflexen också kännas på det andra bröstet. Under de första 6-8 veckorna blir utdrivningsreflexen ofta mindre häftig och då blir också läckaget av bröstmjölk mindre.

Problem med utdrivningsreflexen

Ibland uppkommer svårighet att få igång utdrivningsreflexen. Mjölken bildas och finns i mammans bröst men kommer inte ut. Det kan få mamman att tro att mjölken tagit slut. Mjölkbildningen försvinner dock inte även om utdrivningsreflexen av någon orsak är fördröjd.

Att utdrivningsrefexen inte kommer igång kan bero på ett påslag av adrenalin. Oxytocin är det hormon som stimulerar utdrivningen av bröstmjölk. Frisättning av oxytocin hämmas dock av adrenalin. Det här betyder alltså att man kan få problem med utdrivningsreflexen om man får ett adrenalinpåslag exempelvis om man av någon anledning känner oro övet barnet eller om man är stressad, trött eller har ont av såriga bröstvårtor.

Om utdrivningsreflexen blockeras får barnet inte i sig hela mjölkmängden. Då får barnet i sig mindre mjölkmängd, släpper bröstet och skriker, mamman blir då lätt stressad vilket ger adrenalinpåslag. Det blir som en ”ond cirkel”. Barnet suger sen mindre och mindre efterfrågan leder i sin tur till minskad bröstmjölkmängd.

En kraftig utdrivningsreflex, när mjölken kommer häftigt, kan i sin tur göra att barnet sätter i halsen, hostar och släpper bröstet flera gånger under amningen. En del barn kräks och har mycket gaser efter amning.
Vissa barn kan parera bröstmjölkens hastighet genom att klämma ihop munnen runt bröstvårtan för att hindra mjölken att komma för fort.

Praktiska råd

Till toppen av sidan