• Du har valt: Sörmland
Nytt i barnhälsovården

Digitala medier och barns hälsa

Barnläkarföreningens senaste rekommendationer angående användning av digitala medier för barn i åldrarna 0-5 år.

Barnläkarföreningen har publicerat rekommendationer om skärmanvändning för barn 0-5 år: Barnläkarföreningens rekommendationer gällande digitala medier för barn 0-5 år

Folkhälsomyndigheten och Statens Medieråd har fått i uppdrag att utreda sambandet mellan barns skärmanvändning, deras fysiska och psykiska hälsa och kognitiva utveckling. En kunskapsöversikt ska presenteras i juni 2024 och under 2024-2025 kommer rekommendationer och vägledning att publiceras. Barnhälsovårdens nationella arbetsgrupp kommer att vara representerad i det arbetet.  Det kunskapsunderlag som finns på Rikshandboken kommer att uppdateras när den utredningen är klar.

Läs mer på Rikshandboken: Skärmvanor för barn 0-6 år

Till toppen av sidan