• Du har valt: Sörmland

Tillväxt & utveckling

Uppföljning av barns fysiska tillväxt och övriga utveckling. Om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser och när man ska hänvisa vidare i vården.

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Språkundersökning och screening

Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Somatiska undersökningar - översikt

Somatiska undesökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Mat och dryck - översikt

Innehåll om barnets mat och dryck efter amning eller flaskmatning.

Barn som riskerar att fara illa - översikt

Om barnhälsovårdens ansvar för barn som riskerar att fara illa.

För tidigt födda barn - översikt

Barnhälsovård för barn som har fötts för tidigt.

Adoption - översikt

Barnhälsovård för barn som har adopterats.

Till toppen av sidan