• Du har valt: Sörmland
Nytt i barnhälsovården

Byte av nationellt upphandlade vacciner

Från 1 september är RotaTeq och Vaxneuvance nationellt upphandlade för barnhälsovården för vaccination mot rotavirus och pneumokocker.

Rotavirusvaccin

RotaTeq® är ett levande rotavirusvaccin som innehåller fem rotavirustyper och är avsett för aktiv, oral immunisering av spädbarn från 6 till 32 veckors ålder, för förebyggande av gastroenterit orsakat av rotavirus. Flera regioner har använt RotaTeq® inom barnhälsovården tidigare.

Följande gäller för RotaTeq®:

 • RotaTeq® administreras vid ordinarie besök inom BHV vid 6 veckor, 3 månader och 5 månader. Det går bra att ge RotaTeq® samtidigt som de andra vaccinen som ingår i vaccinationsprogrammet vid 3 och 5 månader.
 • Vaccination ska inte ges före 6 veckors ålder.
 • Serien ska helst avslutas före 22 veckors ålder, men kan förlängas till maximalt 32 veckors ålder.
 • Det behöver gå minst 4 veckor mellan varje dos.
 • Det går bra att byta mellan RotaTeq® och Rotarix®, men om man ger en dos RotaTeq® behövs alltid totalt 3 doser rotavaccin.
 • RotaTeq® kan ges till barn prematurt födda från och med gestationsvecka 25, enligt samma schema och kronologisk ålder som ovan.

Läs mer på Rikshandboken: Vaccin mot rotavirusinfektion

En sammanfattning av de kliniska studierna finns här: produktinformationen på Läkemedelsverket.

Pneumokockvaccin

Vaxneuvance® är ett nytt pneumokockvaccin som innehåller femton serotyper och är avsett för immunisering av spädbarn, barn och ungdomar från 6 veckors ålder till 17 års ålder, för förebyggande av invasiv pneumokockinfektioner. Vaccinet innehåller samtliga serotyper som fanns i tidigare upphandlat vaccin, Synflorix®, och fem ytterligare serotyper.

Följande gäller för Vaxneuvance®:

 • Vaccination mot pneumokocker ska erbjudas upp till 6 års ålder.
 • Vaccination erbjuds vid ordinarie besök inom BHV vid 3, 5 och 12 månaders ålder.
 • När man börjar före 12 månaders ålder ges 3 doser med 2 månader mellan dos 1 och dos 2 och 6 månader mellan dos 2 och 3.
 • När man börjar i åldern 12 till 23 månader ges 2 doser med minst 2 månaders intervall.
 • När man börjar vid 2 års ålder eller senare ges 1 dos.
 • Det går bra att färdigställa vaccinationsserie med Vaxneuvance® om den har påbörjats med Synflorix®.

Läs mer: Vaccin mot pneumokockinfektion

Till toppen av sidan